Blogg: Inga visioner för nedrustning i utrikespolitiska deklarationen

Regeringens första utrikespolitiska deklaration är nu avlämnad och uppläst av utrikesminister Tobias Billström. Av det 20 minuter långa anförandet ägnades knappt en halv minut åt världens stora ödesfråga – kärnvapen. Nyligen flyttade Bulletin of Atomic Scientists fram domedagsklockan till 90 sekunder före midnatt – det allra närmaste världen har varit den totala katastrofen någonsin. Detta baserades bland annat på Putins frekventa hot om att använda kärnvapen, att nya Start mellan USA och Ryssland är under hot och att inga andra bilaterala nedrustningsavtal de båda kärnvapenstormakterna emellan längre finns. Om detta nämner utrikesministern inget.

Det som berör kärnvapen i utrikespolitiska deklarationen går snabbt att läsa;
”I likhet med Norge och Danmark på sin tid, går Sverige med i Nato utan formella
förbehåll. Men vi ser – lika lite som övriga nordiska länder – att det är aktuellt att i
fredstid ha kärnvapen på vårt eget territorium.

Sverige fortsätter att vara engagerat i rustningskontroll, nedrustning och
ickespridning. Som ett led i detta kommer vi fortsätta att aktivt delta i
Stockholmsinitiativet för kärnvapennedrustning. Dessutom måste normen mot
användning av kemiska och biologiska vapen upprätthållas.”

Högst upp på dagordningen borde stå: den oacceptabelt höga risken för
kärnvapenanvändning, dess potentiella katastrofala konsekvenser och vikten av en
svensk aktiv och stark politik för att avskaffa alla kärnvapen. Inget i utrikespolitiska
deklarationen nämnde däremot farorna med kärnvapenhotet eller något mål om en
kärnvapenfri värld.

Deklarationen presenterade inga visioner för nedrustningsarbetet eller någon
avsiktsförklaring om den svenska nedrustningsidentiteten. Regeringens ointresse av
nedrustning i kombination med Natoansökan blir ett smärtsamt bevis på att Sverige
som nedrustningsnation är ett minne blott. Nu är det vårt jobb att hålla regeringen
ansvarig för detta och avkräva ett större engagemang för en kärnvapenfri värld, för
det kommer inte att komma självmant.