LÅT CORONAPANDEMIN BLI EN VARNINGSKLOCKA FÖR KÄRNVAPENKRIGET

Så lite det behövs för att det globala samhället ska gå på knäna. Ett virus som tills nyligen nöjt sig med att infektera djur muterade och lärde sig leva på människor. Nu sprider det sig snabbt över hela världen och dödar några procent av drabbade befolkningsgrupper, framför allt äldre.

Text: Gösta Alfvén, läkare, docent och suppleant i Svenska Läkare mot Kärnvapens styrelse

I försök att hindra smittan stängs landsgränser, utegångsförbud upprättas, människor sätts i karantän, resor och handel skärs ner, turistnäring och industrier stängs. Många människor kommer att fara illa i brist på arbete och mat och paniken sprider sig. Världskaos helt enkelt. Om några månader, kanske något år, har pandemin lugnat ner sig och vaccin utvecklats som kan immunisera befolkningar och livet återgå till att fungera mer normalt.

Låt denna pandemi bli en väckarklocka för större faror som lurar runt hörnet. Kärnvapenmakterna står sedan länge beredda med tusentals vapen färdiga att avskjutas och starta den sista epidemin, som kärnvapenkriget kallas. En dag, imorgon eller senare, kommer konflikter eller den mänskliga faktorn starta det.

Och för befolkningar som kommer i kontakt med kärnvapen, med dess värme- och tryckvåg och radioaktiva strålning, finns ingen överlevnad. Sjukvården raseras och kan inte ge någon hjälp. Här föreligger risk för global och permanent ödeläggelse av mänskligt liv på jorden.

Mot kärnvapen kan inget vaccin skapas. De måste avvecklas för att bli ofarliga. Låt coronapandemin vara en väckarklocka som manar oss att förebygga framtida globala katastrofer: kärnvapenkriget och klimatkrisen. Vi vet hur de kan förebyggas.

Låt oss därför intensifiera arbetet redan nu. Ett första steg framåt mot kärnvapen är att vi i Sverige signerar och ratificerar FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen, TPNW. Sverige bör i årets NPT-förhandlingar, när de nu blir av, använda coronapandemin som just en varningsklocka.