2016 – Året som gått

Mycket har hänt i världen under året och det mesta har inte varit positivt. Vi har mötts av förtryck och fördomar, krig, konflikter och människors lidande. Det är svårt att ignorera att vi lever i en otrygg och orättvis värld. Men det finns en ljusglimt, i alla fall när det kommer till kärnvapenfrågan. Det känns mäktigt att tänka på all framgång som vi har sett, allt som vi har gjort och presterat, men också att veta att detta är bara början.

Det går knappt att veta var vi ska börja när vi ska beskriva de internationella framgångarna i kärnvapenfrågan under året.Clara och Andreas på FN Vi startade året med den öppna arbetsgruppen (OEWG) i FN i Genève; “Taking forward multilateral nuclear disarmament negotiations”. Syftet med arbetsgruppen var att belysa och undersöka konkreta och effektiva rättsliga åtgärder samt bestämmelser och normer som skulle behöva ingå för att uppnå och upprätthålla en värld fri från kärnvapen. Arbetsgruppen hade tre sessioner under året, den första i februari, den andra i maj och den sista i augusti.

vote-oewg

Inför sista sessionen var vi spända av förväntan. Mötena präglades av många och långa diskussioner med stor bredd, över hundra stater uttryckte sitt stöd för att förbjuda kärnvapen medan fåtalet kärnvapenallierade stater framförde sina argument mot att ett kärnvapenförbud är nästa steg. Men det var tydligt att kärnvapenförbudet var det heta samtalsämnet. Kärnvapenstaterna var frånvarande från alla tre sessionerna, men deras farhågor med ett kärnvapenförbud framfördes flitigt av deras allierade. Slutrapporten antogs efter omröstning med stor majoritet, efter en diplomatisk såpopera av rang. Läs vår blogg från detta här.

UNI oktober begav vi oss till FN i New York för delta på första utskottet. Det var en intensiv och spännande period med två stora höjdpunkter. Den första höjdpunkten var resolutionen L.41 Taking forward multilateral nuclear disarmament negotiations. Resolutionen uppmanar staterna att åta sig att inleda förhandlingar om ett kärnvapenförbud under 2017! Resolutionen röstades igenom under den första omröstningen med 123 ja-röster, däribland Sverige, vilket är den andra höjdpunkten. Sverige och regeringen har äntligen fattat ett beslut för ett förbud mot kärnvapen och de har nu en position att arbeta utifrån. Resolutionen förväntas även gå igenom den andra omröstningen som är nu i december.

Sweden votes yes

Detta har dock inte hänt av sig själv. Vi i Läkare mot Kärnvapen tillsammans med många andra organisationer inom ICAN, International Campaign to Absolish Nuclear Weapons, har länge och hårt arbetat för att kärnvapen ska förklaras olagliga och därigenom elimineras. Vi har även här i Sverige arbetat sedan den Socialdemokratiska regeringens tillträde att ta ställning för ett förbud. Så vi kan med stolthet säga att det som har hänt hade aldrig varit möjligt utan oss och andra aktiva föreningar i civilsamhället.

Det är lite svårt att ta in, så bäst att upprepa det: Förhandlingar om ett kärnvapenförbud kommer att starta 2017! Känns som att orden inte räcker till. Första förhandlingssessionen kommer att ske 27-31 mars och den andra sessionen är förlagd mellan 15 juni och 7 juli. Vi vet ju inte i förhand vad förhandlingarna kommer mynna ut i, men vi tillsammans med ICAN kommer vara på plats och arbeta intensivt för att avtalet ska bli så starkt som möjligt med så hög anslutning av stater som möjligt. Vi har bara en chans att förhandla fram ett kärnvapenförbud, och det är en chans vi måste ta

Setsuko

Under året har vi även haft en lyckad medlemshelg i Mjölby i april. Många medlemmar hade tagit sig från olika delar av landet för att träffas för vidareutbildning, samtal och umgänge. Vi har varit i Visby under Almedalsveckan och mätt blodtryck på förbipasserande, pratat om kärnvapennedrustning och varför Sverige måste ta tydlig ställning mot kärnvapen. Vi arrangerade även ett seminarium i samarbete med Uppsala universitet om olika avtal som reglerar kärnvapen. Vi beställde under våren en opinionsundersökning som visade att 8 av 10 svenskar vill att regeringen ska arbeta för ett globalt förbud mot kärnvapen. Detta var ett budskap som vi tydligt upprepade under året gentemot allmänheten, UD och regering och riksdag.

Under hösten tryckte vi en publikation om kärnvapnens konsekvenser och nedrustningens framgångar med författare som bland annat professor Peter Wallensteen, Yukiko Duke och Hans Corell. Vi har haft internationella experter som i möten med riksdagsledamöter och UD har pratat om kärnvapenförbud och vilken roll Sverige kan ha. I oktober var vi i Paris på ett ICAN-möte samt i november deltog vi på International Physicians for the Prevention of Nuclear War, IPPNW styrelsemöte i Havanna.

Sist men inte minst har vi gått med i kampanjen Schyssta Pensioner som är en samling organisationer som arbetar för att regelverket för AP-fonderna ska stärkas och att våra pensionspengar inte investeras i bland annat bolag som har kopplingar till kärnvapen och bryter mot de mänskliga rättigheterna.

deltagare-almedalen-web

Året har minst sagt varit händelserikt. Vi kommer att arbeta hårt för att nästa år kommer bli ett år som vi kan vara stolta över och vi har mycket att se fram emot!

God jul och gott nytt år!

JULKORT

Ps. Skänk gärna en gåva och stöd vårt arbete för en kärnvapenfri värld!