KÄRNVAPENÖVERLEVARE VÄDJAR TILL DEN SVENSKA REGERINGEN

Den 6 augusti 1945 överlevde Setsuko Thurlow en mardröm när USA bombade hennes hemstad Hiroshima med ett kärnvapen. Setsuko har vigt sitt liv till att vittna om de fruktansvärda humanitära följder som bomben hade då och fortsätter att ha än idag.

107 stater har uttryckt stöd för att påbörja förhandlingar om ett förbud mot kärnvapen. Organisationer som IKFF och Svenska Läkare mot Kärnvapen har varit med och drivit fram det trycket. Situationen är historisk! Men Sverige har inte tagit ställning.

Det är ofattbart att Sverige är tysta i frågan om världens mest destruktiva massförstörelsevapen borde förbjudas eller inte. I två år har vi väntat på att regeringen ska agera efter sina löften om starkare arbete för nedrustning.

Frågan är enkel: vill regeringen förbjuda kärnvapen, ja eller nej?

Just nu möts staterna inom första utskottet i FN:s generalförsamling i New York. Där kommer det röstas om att starta förhandlingar om ett kärnvapenförbud 2017. Sverige måste alltså välja vilken knapp de ska trycka på. Och med den, vilken sida av historien regeringen ställer sig på.

Läs hela Setsukos brev till svenska politiker.

#minnetkräverhandling

#goodbyenukes