LEV UPP TILL DINA ORD, WALLSTRÖM

Vi tror också att en kärnvapenfri värld är möjlig. 107 stater har uttryckt stöd för att påbörja förhandlingar om ett förbud mot kärnvapen. Det är historiskt! Men Sverige har inte tagit ställning.

Det är ofattbart att Sverige är tysta i frågan om världens mest destruktiva massförstörelsevapen borde förbjudas eller inte.

Det räcker inte att hålla tal om de fasor som människor i Hiroshima och Nagasaki utsattes för 1945, om att det aldrig får drabba någon igen. Utan politisk handling som följd är det bara tomma ord. Vi har tappat tålamodet.
Frågan är enkel: vill regeringen förbjuda kärnvapen, ja eller nej?

Just nu möts staterna inom första utskottet i FN:s generalförsamling i New York. Där kommer det att röstas om att starta förhandlingar om ett kärnvapenförbud 2017. Sverige måste alltså välja vilken knapp de ska trycka på. Och med den, vilken sida av historien regeringen ställer sig på.

#minnetkräverhandling
#goodbyenukes