2015 – Nedrustningens år

Vi har talat om 2015 som nedrustningens år, med fokus på översynskonferensen av icke-spridningsavtalet i april-maj och att det var 70 år sedan bombningarna av Hiroshima och Nagasaki i augusti. Och det blev sannerligen ett år som skakade om den internationella kärnvapenarenan.

121 länder har under året uttryckt att de vill förbjuda kärnvapen i och med att de signerat Humanitarian pledge. 128 länder röstade för resolutionen Humanitarian Pledge under första omröstningen i Första utskottet i FN i oktober. Det betyder att mer än hälften av FN:s alla medlemsstater är redo att börja processen för ett förbud mot kärnvapen och det är en vinst som vi måste påminna oss själva om.

För även om översynskonferensen av icke-spridningsavtalet ses som ett misslyckande får vi inte låta den erfarenheten sänka oss. Det viktiga är inte om ett slutdokument antas eller inte, det viktiga är det som sker runtomkring och hur långt vi har kommit nu när året är slut. Översynskonferensen bygger på konsensus och det är tydligt att konsensus inte fungerar när det kommer till nedrustning. Vi måste blicka framåt och se nya arenor och lösningar.

I augusti uppmärksammades bombningarna av Hiroshima och Nagasaki över stora delar av världen. Mexikos vice mötesordförande sa under den andra konferensen om kärnvapnens humanitära konsekvenser 2014 ”in the past, weapons have been eliminated after they have been outlawed. We believe this is the path to achieve a world without nuclear weapons… …It is time to take action. The 70th anniversary of the Hiroshima and Nagasaki attacks is the appropriate milestone to achieve our goal. Nayarit is a point of no return.” Även om vi inte gått i mål än så är det något som har hänt. Diskussionerna har ändrat karaktär, den humanitära diskursen har fått allt större plats på golvet under både översynskonferensen och under första utskottet i FN. Vi kan inte gå tillbaka och det finns ingen återvändo.

Året som gått har varit lärorikt, med utbyte från kollegor från olika delar av världen, tillfällen att påverka, tillfällen att försöka förstå och utmana tålamodet när det kommer till politiken.

2016 kommer vi med ny energi fortsätta arbetet för en värld fri från kärnvapen och vi har mycket att se fram emot, bland annat Open-ended working group, OEWG, som kommer sammanträda tre gånger under februari till augusti. Vi ser fram emot utvecklingen av Humanitarian pledge och vi ser fram emot vad Sverige kommer ta för roll och för beslut.

Under 2016 kan vi även se fram emot årsmötet i januari, en medlemshelg i april samt en unik guidad resa till Lettland och Litauen i juni. Än finns det massa mer att göra och vi kommer inte ge oss innan vi har nått vårt mål!

Med detta vill vi önska er alla ett gott nytt nedrustningsår!