Den sköra men ack så viktiga diplomatin

Av: Clara Levin, Josefin Lind & Andreas Tolf

USA har beslutat att lämna det kärntekniska avtalet med Iran. Nyheten kom i tisdags och omvärldens reaktioner lät inte vänta på sig. Även spänningarna i Mellanöstern har ökat och vad detta kommer att få för konsekvenser är fortfarande ovisst. Vad vi vet är att det kommer att bli en mer osäker omvärld och en mer hätsk stämning mellan flera länder på grund av bristande förtroende.

Diplomati har en otrolig kraft och är ett verktyg som tar lång tid att bygga upp. Det är genom diplomati som vi skapar avspänning och nedrustning. Diplomati har även gett oss de viktigaste avtalen i vår tid när det kommer till kärnvapen, så som icke-spridningsavtalet (NPT) och FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen (som Iran var med och förhandlade fram). Det var genom diplomati som vår organisation bidrog till att minska spänningarna mellan USA och Sovjetunionen under kalla kriget, det handlar om förtroendebyggande – inte om avskräckning. Genom diplomatins kraft minskade antalet kärnvapenstridsspetsar med mer än 80 procent under 90-talet och om civilsamhälle tillsammans med världens stater inte hade lyckats bygga förtroende mellan varandra så hade vi med stor säkerhet bevittnat ännu fler krig och antagligen även kärnvapenkrig.

Men diplomatin är även skör och kan på några få ögonblick raseras. Det var det som hände igår när USA:s president Donald Trump meddelade att USA lämnar det kärntekniska avtal med Iran. Iranavtalet tog 10 år att bygga upp genom dialog, förhandlingar och förtroendeskapande och som på en presidents nyckfulla order har raserats. Omvärldens kraftfulla reaktioner lät inte vänta på sig och spänningen mellan USA och Iran samt Iran och Israel ökade oroväckande snabbt.

På presskonferensen fick Donald Trump frågan från en journalist hur detta beslut nu skulle öka USA:s säkerhet. Trump stirrade tomt framför sig och började sedan prata om Nordkorea. Det är uppenbart för alla och envar att Trumps beslut att ta USA ur det historiska avtalet med Iran varken bringar säkerhet eller stabilitet – inte åt USA och inte åt resten av världen. Det är en förlust för internationell diplomati och för tillit nationer emellan. Det blir nu tydligt att Trump inte vill att USA ska uppfattas som en trovärdig och pålitlig partner i internationella relationer utan vill förbehålla sig rätten att agera oförutsägbart och godtyckligt. Detta är en farlig strategi.

Trots Donald Ttrumps bristande tro på att diplomati och internationella avtal kan skapa förtroende och säkerhet, står en majoritet av världens länder för en annan hållning. Inte minst är detta tydligt i stödet för FN:s konvention som förbjuder kärnvapen, där en majoritet av världens länder röstade för att anta förbudstexten för snart ett år sedan. Långsiktig säkerhet kräver samtal och tillit länder emellan. Det är nu upp till resten av världens länder att inte låta Trump ödelägga våra förhoppningar om en säkrare värld.