Sverige går mot ett kärnvapenförbud?!

Av: Josefin Lind, generalsekreterare

Igår talade utrikesminister Margot Wallström på seminariet Nuclear Disarmament: Revisiting the legacy of Olof Palme arrangerat av SIPRI och Utrikesdepartementet.

Den goda trend som vi har rapporterat om från OEWG i Genève håller till vår glädje i sig. Wallström gjorde flera viktiga poänger inför åhörarna igår vilket ger tydliga och bra signaler inför Folkrätt- och nedrustningsdelegationens arbete under våren.

Bland annat tydliggjorde Wallström att det nu är de kärnvapenfria staternas ansvar att initiera nästa steg. Hon lade också tydligt fram att ett kärnvapenförbud är ett möjligt nästa steg.

Folkrätt- och nedrustningsdelegationen kommer att under våren titta på the Humanitarian Pledge, om att fylla det legala tomrum som finns kring kärnvapen, och om en möjlig svensk anslutning. Jag hoppas att gårdagens anförande är tydligt nog för att sätta ramarna kring delegationens arbete och visar att en snar svensk anslutning helt ligger i linje med svensk nedrustningspolitik.

I början maj träffas staterna åter i Geneve och kommer där förhoppningsvis att diskutera mer konkreta steg framåt mot förhandlingar av ett globalt bindande förbud mot kärnvapen.

Vi kommer att följa utvecklingen under våren men tycker sammanfattningsvis att det ser positivt ut inför OEWG och Sveriges roll.

Stay tuned!