”Jo men deras säkerhetspolitiska situation är ju inte som vår, direkt.”

Av: Sofia Tuvestad,  policyrådgivare

”Jo men deras säkerhetspolitiska situation är ju inte som vår, direkt.”

”Sverige har ju ett annat geopolitiskt läge än de flesta som har skrivit under kärnvapenkonventionen”

Citaten är inte ordagranna, men de beskriver idéer som vi allt oftare möter från de som inte vill att Sverige går med i FN:s kärnvapenförbud. Föreställningen om att Sverige har ett sämre säkerhetspolitiskt läge än länder som skrivit under konventionen florerar också i regeringens enmansutredning om konventionen.

Men håller det argumentet?

Den plats i världen där risken för kärnvapenkrig verkat högst den senaste tiden är i den sydasiatiska regionen. Konflikten om Kashmir mellan de två kärnvapenländerna Indien och Pakistan blossar upp om och om igen. Att massförstörelsevapen finns med i ekvationen är livsfarligt.

Utifrån de idéer som ryms i citaten ovan borde Kashmirkonflikten göra länderna i Sydasien och Sydostasien mer försiktiga än förut. Krisen borde stoppa dem från att stärka sitt motstånd mot kärnvapen. Intressant nog gör de precis tvärtom. Och det är i vårt säkerhetspolitiska intresse att de väljer den vägen.

Indonesien, Malaysia, Filippinerna, Kambodja, Myanmar och Nepal har alla skrivit under konventionen. Thailand, Vietnam, Laos, Maldiverna och Bangladesh har både skrivit under och ratificerat den. Bangladesh gick med för bara några dagar sedan.

Dessa länder verkar inte tycka att ett kärnvapenberoende skulle främja deras säkerhet. Istället väljer de att stärka sitt avståndstagande från kärnvapen.

För några veckor sedan nåddes vi av beskedet att diplomaten Anders Ferm har gått bort. Han var bland annat verksam som Sveriges FN-ambassadör och som rådgivare åt Olof Palme. Ferm var en central figur i utvecklingen av Sveriges starka nedrustningspolitik.

I en artikel för några år sedan påminde Ferm om att Sverige sedan 1960-talet ”bedrivit en konsekvent antikärnvapenpolitik. Vår grundsyn är att kärnvapen inte bringar någon säkerhet. Tvärtom, den som förlitar sig på sådana vapen blir mer utsatt för kärnvapenhot än den som inte gör det.” Ferm var orolig för att den insikten nu glöms bort.

Det är just den här säkerhetspolitiska analysen som ifrågasätts av de som menar att läget i Sveriges närområde omöjliggör för oss att stödja ett förbud mot kärnvapen. Det är oerhört viktigt att politiker och civilsamhället inte låter det ske. Vi måste visa att det är precis tvärtom – den nedrustningspolitik som tjänat Sverige och den internationella säkerheten så väl bygger på att hotet från massförstörelsevapen aldrig kan göra oss trygga. Påminn varandra och andra om det när ni ser debatten glida iväg!