Med Trumps finger på avfyrningsknappen

Av: Josefin Lind, generalsekreterare

På gatorna går människor långsamt och med stapplande steg. De fullproppade tunnelbanetågen rör sig i slow motion och bussarna kämpar sig uppför backarna. Stan är helt tyst och dämpad. Jag vet inte om det är snön eller det faktum att Donald Trump just har utropats till president i USA som är den bakomliggande faktorn men båda känns lika sannolika.

Vi som är födda på 80-talet har inget egentligt minne av att leva under kärnvapenhotet men idag förstår jag nog mer än någonsin hur det måste ha varit. För första gången i mitt liv är jag på riktigt rädd att kärnvapen kan komma att användas; avsiktligt, beräknat och med en fullständig katastrof som följd. För såväl mänskligheten som planeten vi bor på.

Att världens stater tydligt och kraftfullt härom veckan tog ett stort steg mot kärnvapnens avskaffande genom att besluta sig för att förhandla fram ett avtal som förbjuder kärnvapen är ännu mer angeläget idag. Med Trumps opålitlighet och bevisligen låga kunskap om kärnvapen och dess effekter krävs en än starkare internationell norm mot kärnvapen och därför är ett förbud av högsta vikt att prioritera just nu. Trump har sagt att han både vill riva upp Iranavtalet och hellre se exempelvis Japan, Sydkorea och Saudiarabien som kärnvapenstater än att behålla det amerikanska kärnvapenparaplyet. Hillary Clinton kan sannolikt inte beskyllas för att vara en fredsduva heller men med Trump vid avfyrningsknappen är oberäkneligheten total och därmed skräcken mer påtaglig.

I en tid där stater förlitat sig på avtal och en förvisso farlig överenskommelse om en falsk säkerhet ökar vikten av stabilisering och en höjd tröskel till kärnvapenanskaffning. Under Trumps ledning riskerar vi en livsfarlig kärnvapenspridning därför måste ett alternativ till att lägga sin nation och sin befolknings säkerhet på kärnvapnen måste vara tydligt. Det alternativet är dialog, diplomati och ökad förståelse. Ingen säkerhet kan byggas med vapen designade för total förintelse. Då kan ett globalt förbud mot kärnvapen hjälpa till att visa vägen och skapa ett internationellt klimat där total nedrustning är den framkomliga vägen för ökad säkerhet. För alla.

När Sovjetunionen föll insåg man vikten av att samla in alla kärnvapen i unionsländerna och sätta dem under Rysslands kontroll. Den stora världsomvälvning vi såg då krävde säkerhetsskapande åtgärder och ökad kontroll av kärnvapnen. Dagens världsomvälvande händelse kräver samma säkerhetsskapande åtgärder och det enda sättet att hindra att ett Trumpskt finger faktiskt trycker på avfyrningsknappen är att avskaffa alla kärnvapen. Hellre fortare än kvickt.

 

Disclaimer
Svenska Läkare mot Kärnvapen står nödvändigtvis inte för de åsikter och resonemang som bloggförfattaren framför.