Kärnvapennedrustning i Almedalen

Av: Åsa Lindström, vice ordförande

På båten på väg hem från Gotland och årets Almedalsvecka kan jag inte låta bli att tjuvlyssna på samtalet mellan två av passagerarna intill mig. De diskuterar Sveriges försvarsberedskap, behov av upprustning och katastroflager.

Almedalen är sig på många sätt lik från år till år. Folkvimlet sträcker sig ut i alla riktningar, tal och debatter hörs i vart och vartannat gathörn, tusentals seminarier arrangeras om vitt skilda ämnen. Men något kändes också förändrat i år jämfört med senaste årens Almedalen.almedalen-blodtryck-heidi-och-andreas

Almedalen är som ett koncentrat av pågående debatter i samhället och i år verkar fokus förändrats något och tonen blivit lite hårdare. Det samhälle och den värld vi lever i beskrivs och debatteras i kyligare ordalag. Det märktes nog tydligast i de i år till antalet oräkneliga seminarier och debatter om migration och integration. Men det märktes även i säkerhetspolitiska frågor. Eller snarare i avsaknaden av diskussion och debatt kring säkerhetspolitik.

Precis som mina medpassagerare på båten hem diskuterade Almedalen en hel del försvar, diskussioner som tidvis gick i kalla kriget-ordalag. Någon diskussion om säkerhet utifrån andra aspekter än försvar hörde jag inte mycket av. Det pratades om krig, försvarsberedskap och beredskap i hela samhället. Krig involverande Sverige dryftades och även kärnvapenanfall mot Sverige togs upp.

I denna verklighet kan det kännas avlägset och svårt att ta upp kärnvapennedrustning, verka och agera för att kärnvapen ska avskaffas och det just för säkerhetens skull. Men min insikt under Almedalsveckan är att det just därför är viktigare än någonsin, att fortsätta diskutera och klargöra kärnvapens effekter, att fortsätta prata om och verka för ett kärnvapenförbud, att ständigt fortsätta förklara och beskriva att en kärnvapenfri värld är den enda möjliga framtida värld.

I detta upplever jag vår del i Almedalen som viktig där vi tillsammans med Uppsala universitet och Läkare mot Kärnvapens Vetenskapliga råd arrangerade ett seminarium om kärnvapennedrustning genom avtal och där vi i våra aktioner erbjuder att kontrollera blodtryck och förklarar hur såväl blodtryckskontroller som avskaffande av kärnvapen är central förbyggande hälsovård.

deltagare-almedalen-web