Investera i framtidstro för alla!

I oktober 2016 beslutade Sveriges regering äntligen att stödja ett förbud mot kärnvapen.

Utrikesminister Margot Wallström har flera gånger fört fram brådskan av att skapa en värld fri från kärnvapen. Detta innebär förpliktelser för regeringen. Sverige bör investera i en framtidstro för alla och ha en tydlig politik vars mål är att göra kärnvapenförbudet så starkt som möjligt.

Natos medlemsstater har utsatts för påtryckning från USA att inte delta på förhandlingarna. Det är av största vikt att Sverige, som alliansfritt land, engagerar sig både inför och under förhandlingarna och tar en ledande roll för att fler stater kommer till förhandlingarna och deltar i god anda.

Det är även av största vikt att inkludera civilsamhället där det inte bara finns en stor kompetens och drivkraft utan även kontinuitet. Det är tack vare det globala civilsamhället med ICAN i spetsen som en förbudsprocess äntligen kommer igång. Sverige måste därför arbeta för transparenta förhandlingar och en garanti för civilsamhället deltagande.

ICAN Global Week of Action

Vi uppmärksammar och höjer temperaturen inför FN-förhandlingarna om ett kärnvapenförbud 27-31 mars.

 Stöd förhandlingarna av ett förbud mot kärnvapen genom att:

  • Twittra Margot Wallström: Hej @margotwallstrom, jag vill att Sverige arbetar för ett starkt förbud mot kärnvapen under förhandlingarna 2017! #nuclearban
  • Mejla Sveriges FN-ambassadör: http://nuclearban.org
  • Stöd oss! Ju fler vi är desto starkare blir vår röst för ett förbud mot kärnvapen!

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, och Svenska Läkare mot kärnvapen är en del av ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) som samlar 440 organisationer i 100 länder.