Blogg: Läkare prisas för arbete mot kärnvapen

IPPNW:s tidigare ordförande Ira Helfand prisas för sitt arbete med ”att erkänna och hylla [hans] passionerade och icke-våldsamma kamp för att förhindra att mänskligheten faller offer för kärnvapnens fasor”. Talet Helfand höll under prisceremonin skänker hopp. Läs vår senaste blogg och se prisutdelningen här!

Av: Gunnar Westberg

International Physicians for the Prevention of Nuclear Wars, IPPNW, tidigare ordförande Ira Helfand har tilldelats Morehouse College’s Gandhi-King-Ikeda Community Builder’s Award för sitt långa och trogna engagemang mot kärnvapen, “to recognize and pay tribute to [his] passionate and nonviolent struggle to prevent humanity from falling victim to the horrors of nuclear disaster”. Priset delas ut till en person som främjar fred och social omställning på ett positivt och icke-våldsamt sätt.

På prisceremonin håller Ira Helfand ett innehållsrikt och hoppingivande tal. Han berättar om konsekvenserna av kärnvapenkrig. Även ett begränsat kärnvapenkrig, till exempel mellan Indien och Pakistan – och den risken är inte ringa – skulle kunna medföra dödlig svält för en miljard människor, eller fler, till följd av den hungersnöd som följer kärnvapenkrigets klimatpåverkan. Ett stort kärnvapenkrig skulle troligen inte innebära slutet för mänskligheten, men för hela den mänskliga civilisationen.

Helfand ger exempel på hur nära vi varit kärnvapenkriget vid flera tillfällen, men ”vi har haft tur”. Han visar också hur fredsorganisationerna lyckats i sitt arbete för kärnvapennedrustning: Medeldistansmissilerna, avsedda för ”den europeiska teatern” drogs tillbaka och det totala antalet kärnvapen minskade till en fjärdedel, till följd av överenskommelser mellan ledarna för de två stora kärnvapenmakterna, 1986.

Nu ökar åter risken för ett kärnvapenkrig. Helfand betonar att vi har alla möjlighet att göra insatser för mänsklighetens överlevnad. Vi måste arbeta för att avskaffa kärnvapnen innan de avskaffar oss.

Du kan se prisutdelningen och Ira Helfands tal på YouTube, talet börjar 1:29 timme in i klippet: https://www.youtube.com/watch?v=PMaahb5J_5Y