President Trump ökar risken för kärnvapenspridning och kärnvapenkrig

Av: Gunnar Westberg

Redan på 1950-talet startade Iran ett omfattande nukleärt program, med amerikanskt understöd och i samarbete med Israel och Sydafrika. År 1970 skrev Iran under icke-spridningsavtalet, NPT. År 2003 larmade en iransk dissidentgrupp om att Iran hade startat urananrikning med inriktning på ett kärnvapenprogram. Irans kärntekniska verksamhet har sedan dess stått under noggrann kontroll från IAEA. Denna kontroll har fungerat, fast med vissa svårigheter.

Amerikanska underrättelseorganisationer liksom Israels underrättelsetjänst Mossad har funnit att Irans kärnvapenprogram avbrutits. År 2006 vill Iran bli medlem i den Centralasiatiska kärnvapenfria zonen, Semipalatinsk-avtalet, men denna ansökan blockerades av USA.

Efter mer än ett decennium av förhandlingar slöts så 14 juli 2015 avtalet Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA, mellan USA, Iran, Kina, Ryssland, Frankrike, Storbritannien och Tyskland. Denna plan har gett möjlighet för IAEA att dagligen inspektera anrikningen av uran och framställning av plutonium för att förhindra ett återupptagande av kärnvapenprogrammet.

President Donald Trump har nu meddelat att USA lämnar denna överenskommelse. De övriga medlemmarna kan rimligtvis fortsätta samarbetet och IAEA kan kontrollera. Om Iran emellertid väljer att dra sig ur kan landet börja tillverka kärnvapen mycket snart.

USA har härigenom allvarligt ökat risken för kärnvapenspridning och till slut kärnvapenkrig. Man ger också understöd till de personer i Teheran som vill återuppta kärnvapenprogrammet och bedriva en mer aggressiv utrikespolitik. Andra länder, t ex Nordkorea, lär sig att inte lite på överenskommelser med USA.

I själva verket torde återupptagandet av kärnvapenproduktion i Iran vara en mycket stor risk för landet. Om kärnvapen tillverkas är risken uppenbar för ett anfall från kärnvapenstaten Israel och från USA. De hårdföra religiösa fanatiker som väntar i kulissen i Iran kan dock visa sig vara lika oförnuftiga och fanatiska som Trump och Netanyahu.

Framtiden för arbetet att hindra kärnvapenspridning i Mellanöstern vilar nu på de övriga medlemmarna i JCPOA och EU. För att undvika en ekonomisk kollaps av Iran, vilket skulle öka risken för instabilitet i landet och i Mellanöstern, måste man arbeta för att minska effekterna av den blockad som President Trump försöker åstadkomma. Detta är genomförbart om EU vågar utmana USA:s ekonomiska blockad.