Hur kan kärnvapen avvecklas och förbjudas?

Hur kan kärnvapen avvecklas och förbjudas? Kan Ickespridningsfördraget (NPT) och FN-konventionen om förbud mot kärnvapen (TPNW) förstärka varandra? Det var temat för ett seminarium anordnat av Svenska Nätverket för Kärnvapennedrustning den 29 januari i ABF-huset i Stockholm. Vår medlem Eva Petersson, sjuksköterska, rapporterar.

Text: Eva Petersson, sjuksköterska och medlem i Svenska Läkare mot Kärnvapen

Medverkande på seminariet var Gabriella Irsten, IKFF (Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet), Thomas Jonter, professor i internationella relationer vid Stockholms universitet, Anja Lillegraven, Norske leger mot atomvåpen och norska ICAN-kampanjen, samt Claus Montonen, Finlands fredsförbund och samordnare för finska ICAN-kampanjen.

Agnes Hellström från Svenska freds var moderator och inledde med att det i år är 75 år sedan som atombomberna fälldes över Hiroshima och Nagasaki. Hur upprätthåller vi kunskap och minnet av det avskyvärda som hände då?

Gabriella Irsten förklarade ICAN:s koppling mellan TPNW och NPT. Det finns ingen motsättning mellan dessa avtal utan TPNW ska stärka artikel VI som just avser åtagandet att nedrusta kärnvapnen enligt NPT. Tyvärr har inte kärnvapenstaterna uppfyllt detta utan förbehåller sig rätten att inneha kärnvapen när övriga stater lyder avtalet och inte skaffar sig kärnvapen.

Thomas Jonter manade till tålamod vad gäller beslut från regeringen att signera TPNW. Han påminde om att förslag till NPT kom redan tidigt i början av 1960-talet från Irland. Många stater var kritiska, inklusive Sverige, just på grund av att avtalet enbart handlade om icke-spridning. Efter flera år införlivades artikel VI om nedrustning i avtalet och 1968 var det färdigt för ratificering. Sverige skrev under 1968 och 1970 trädde avtalet i kraft.

Thomas menade att regeringen ligger lågt, men att Sverige delar meningen om den allvarliga situationen i världen med oansvarig retorik, och att kärnvapenstater tar sig rätten till ”first use”.

Anja Lillegraven berättade att efter skiftet till en borgerlig regering i Norge har det blivit en kraftig försämring i dess nedrustningsengagemang. Inom Arbeiderpartiet och bland de stora fackförbunden är dock TPNW en stor fråga. Flera stora norska städer och kommuner har anslutit sig till ICAN Cities Appeal, som är ett globalt upprop som stödjer TPNW.

Samtidigt är framförallt regeringen orolig för en inrikes splittring som i sin tur kan leda till sämre förhållande till NATO.

Claus Montonen berättade att ICAN i Finland arbetar framförallt med påverkansarbete mot politiska partier och UD.  Fem partier ingår i den nybildade regeringen och tre av dessa har uttalat att de vill signera TPNW. Man ser ingen konflikt mellan NPT och TPNW. Tyvärr har inga framsteg gjorts. 84 % av medborgarna är dock för en signering. Finland sneglar ofta på Sveriges agerande i sådana sammanhang, och därför är det oturligt att Sverige ännu inte har beslutat om signering.

Ett allmänt slutord från panelen var bland annat att fortsätta sprida kunskap om kärnvapen, och dess konsekvenser till beslutsfattare och till ungdomar. Enligt uppgifter från ett franskt universitet är svenska ungdomar sämst på det området.