Senaste nytt från New York – steg i rätt riktning men kryphål kvarstår

Av: Svenska Läkare mot Kärnvapen och Internationella Kvinnoförbudet för Fred och Frihet

Nu är den andra veckans förhandlingar om ett förbud mot kärnvapen igång här vid FN i New York. Staterna har tagit flera steg i rätt riktning men vi ser fortfarande kryphål som måste fyllas.

Det andra utkastet från förhandlingarna om ett förbud mot kärnvapen kom ut igår förmiddag (lokal tid i New York) och vi har nu mindre än 8 dagar kvar av förhandlingarna. Tiden knappar in på oss och även fast utkastet i stort sett är bra, så finns det flera saker som vi i civilsamhället anser måste förbättras.

Det nya utkastet av avtalet har ett viktigt och starkt språk som stigmatiserar både användning och innehav av kärnvapen. Utkastet har även ett starkt språk som fördömer de moderniseringsprogram som kärnvapenstaterna genomför samt till det enorma resursslöseri som kärnvapen bidrar till. Det är både viktigt och bra.

Vissa viktiga frågor saknas fortfarande i detta utkast. Avtalet förbjuder till exempel inte medverkan i förberedelser för eller i planering av militära övningar med kärnvapen. Vi menar att detta är viktigt för att Nato-stater, och övriga stater som står under USA:s kärnvapenparaply, ska försäkra att de inte kommer att delta i sådana aktiviteter om och när de väl ansluter sig till avtalet. Vi kan inte låta stater vara med i ett förbud mot kärnvapen och samtidigt låta dem öva i att använda kärnvapen. Det är viktigt för avtalets trovärdighet och både för att hindra användandet av kärnvapnen men också för den viktiga normändringen kring kärnvapen. Det skulle också påverka kärnvapenstaterna genom att de måste planera om för sina kärnvapenövningar.

Vi saknar även ett explicit förbud mot finansiering av kärnvapen i avtalet. Flera stater har uttryckt att de anser att finansiering redan är en del av artikel 7 om assistans i förbudet, det är en positiv markering som innebär att finansiering av kärnvapen kommer att ses som en förbjuden handling, oavsett om finansiering finns med som ett specifikt förbud eller inte. Syftet med att förbjuda finansiering av kärnvapenproduktion är att få slut på den industri som möjliggör kärnvapenstaternas innehav och utveckling av kärnvapen. I Sverige skulle detta exempelvis innebära att de statliga pensionsfonderna (AP-fonderna) skulle tvingas sluta investera i kärnvapen, en siffra som idag ligger på 5,5 miljarder kronor.

En annan fråga som vi i civilsamhället driver är att i det nuvarande utkastet inte finns några förpliktelser för stater att ge stöd till människor som fallit offer för kärnvapen. Det skulle gälla både när de använts i krig och de skador som uppstått vid provsprängningar. I utkastet nämns stöd till offer men samtidigt att staterna inte har några skyldigheter vilket vi menar behöver förtydligas och stärkas.

Även ett mindre kärnvapenkrig skulle innebära ofattbara humanitära konsekvenser. Inte bara direkt genom tusentals döda, utan även långsiktiga konsekvenser såsom nedsmutsning av miljön, strålningssjukdomar och påverkan på klimatet som skulle störa den globala matproduktionen. Det i sin tur skulle kunna leda till att 2 miljarder människor dör av svält. Det är därför vi omedelbart måste förbjuda kärnvapen.

Sverige är det enda nordiska land, och ett av få europeiska, som deltar i förhandlingarna. Tillsammans med Irland har Sverige varit drivande för att få in ett starkt språk om olika genusaspekter av kärnvapen. Utkastet innehåller nu både referenser till vikten av kvinnors deltagande i nedrustningsförhandlingar och att medlemsstater åtar sig att arbete för att fler kvinnor inkluderas i arbetet för kärnvapennedrustning. Vidare lyfter utkastet de oproportionerligt negativa biologiska konsekvenserna för kvinnor och flickor som sker när kärnvapen används.

Sverige har försökt att få in en referens till FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Dessvärre har detta mött hårt motstånd från andra stater så det kommer med största sannolikhet inte att inkluderas. Däremot finns det nu aspekter av resolution 1325 i utkastet som till exempel kvinnors deltagande, vilket vi ser som en framgång.

Vi hoppas att vi denna vecka kommer att kunna fokusera på att avtalet stärks i dessa avseenden, och att vi till helgen kan få ta del av ett ännu starkare avtal. Trist nog väntar vi fortfarande på besked vad gäller civilsamhällets deltagande under veckan. Vi har fått beskedet att många av förhandlingarna denna vecka kommer att vara stängda för civilsamhället eller att vi endast får observera. Det innebär att vi inte får uttala oss i rummet om avtalets form men även att vi inte får rapportera från förhandlingarna till alla människor som försöker följa förhandlingarna på hemmaplan. Detta är ett stort demokratiskt problem då civilsamhällets deltagande är centralt för transparens men även inkludering av civilsamhället i FN:s arbete i stort. Vi hoppas att detta kommer att ändras men som det ser ut nu kommer vi att få reda på hur den kommande dagen ser ut med väldigt kort varsel.

Arbetet för ett starkt förbud mot kärnvapen fortsätter och vi kommer rapportera så mycket vi kan härifrån FN!