Nedräkningen har börjat, nu förbjuder vi kärnvapen!

Av: Josefin Lind

Nästa vecka åker jag till New York för att delta på förhandlingarna om ett kärnvapenförbud. Svenska Läkare mot Kärnvapen som har arbetat i över 30 år med att genom medicinska och humanitära argument verka för avrustning av kärnvapen har under många också verkat för att kärnvapen ska olagligförklaras, bredvid andra inhumana vapen och massförstörelsevapen. Vi är därför oerhört stolta och förväntansfulla inför att staterna åter ska mötas på FN:s högkvarter för att färdigställa detta avtal.

Vi deltog under den första sessionen i mars och uppskattade hur staterna konstruktivt arbetade framåtriktat och målmedvetet för att avtalet ska bli så effektivt som möjligt. Det finns goda chanser att avtalet faktiskt kan vara klart när förhandlingarna avslutas 7 juli.

Civilsamhället har inte bara spelat en stor roll inför förhandlingarna, utan spelar även en viktig roll under själva förhandlingarna. Förutom att leverera substantiell input till konferensen lämnar vi även arbetspapper, policypapper, forskning och ordnar både bilaterala och multilaterala möten. En god dialog mellan civilsamhälle och stater har varit avgörande för förbuden mot både antipersonella minor och klustervapen och vi hoppas att såväl de fortsatta förhandlingarna som implementerings- och uppföljningsarbetet kan fortsätta i samma anda.

Det utkast som förhandlingarnas costaricanska ordförande ambassadör Elayne Whyte presenterade 22 maj utgör en god bas inför nästa veckas förhandlingsstart. Självfallet finns det dock viktiga delar som behöver förbättras och förstärkas. Vi menar att stigmatiseringen av kärnvapen bör bli tydligare och att det bör vara förbjudet att ingå planering och förberedelse för att använda kärnvapen, såsom det har förbjudits i många andra vapenavtal. Det behöver dessutom tydliggöras att alla stater som innehar kärnvapen och vill ansluta sig till avtalet måste nedrusta och göra sig av med sin kärnvapenarsenal.

Svenska Läkare mot Kärnvapen kommer att finnas representerat under hela perioden som förhandlingarna pågår, 15 juni – 7 juli och vi kommer att hålla er uppdaterade här på bloggen, på atombombspodden, Facebook och Twitter, så håll utkik efter uppdateringar allteftersom förhandlingarna fortskrider! Jag vill också passa på att tacka alla medlemmar och stödpersoner som genom troget medlemskap och generösa gåvor för allt stöd, utan er hade vi inte varit i en process att förbjuda kärnvapen

Nu förbjuder vi kärnvapen, tillsammans!