För att täppa till alla kryphål

Det finns fem stater vilka erkänns som kärnvapenstater enligt icke-spridningsavtalet om kärnvapen: USA, Ryssland, Kina, Frankrike och Storbritannien.

Dessa fem har dock förbundit sig att nedrusta sina arsenaler. Men varken de eller de övriga fyra kärnvapenstaterna (Indien, Pakistan, Israel och Nordkorea) visar någon vilja att nedrusta. Istället utvecklar de och moderniserar sina arsenaler. Ett globalt förbud mot kärnvapen, även om inte kärnvapenstaterna är med, skulle utgöra konkreta och nödvändiga steg för att öka pressen på nedrustning.

Risken för kärnvapenanvändning är idag större än den varit sedan kalla kriget och världen har aldrig någonsin haft så många kärnvapenstater som idag. Vi måste bryta utvecklingen.

Fred byggs genom diplomati, avspänning och nedrustning. Genom att staterna förhandlar fram ett förbud stärks dessa processer. Hur omfattande förbudet blir bestäms under förhandlingarna. Det krävs därför tryck både utifrån och inne i förhandlingsrummet, vi måste visa såväl den svenska regeringen som världens stater att vi kräver ett starkt förbud.

Det ska inte bara vara förbjudet att inneha kärnvapen, utan vi kräver även att avtalet förbjuder assistans och finansiering av kärnvapen. Förbudet måste täppa till alla potentiella kryphål.

 

ICAN Global Week of Action

Vi uppmärksammar och höjer temperaturen inför FN-förhandlingarna om ett kärnvapenförbud 27-31 mars.

Stöd förhandlingarna av ett förbud mot kärnvapen genom att:

  • Twittra Margot Wallström: Hej @margotwallstrom, jag vill att Sverige arbetar för ett starkt förbud mot kärnvapen under förhandlingarna 2017! #nuclearban
  • Mejla Sveriges FN-ambassadör: http://nuclearban.org
  • Stöd oss! Ju fler vi är desto starkare blir vår röst för ett förbud mot kärnvapen!

 

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, och Svenska Läkare mot kärnvapen är en del av ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) som samlar 440 organisationer i 100 länder.