Ett förbud är det första steget för en kärnvapenfri värld!

Den symboliska makten kärnvapen historiskt har gett och illusionen av att kärnvapen skapar säkerhet har förhindrat nedrustning, men inget kan legitimera innehavet av kärnvapen.

En enda kärnvapenexplosion får katastrofala följder för människors liv och hälsa, vår planet och vårt samhälle.

Förbud mot andra särskilt inhumana vapen så som antipersonella minor, klustervapen samt biologiska och kemiska vapen, visar att förbud leder till stigmatisering av innehav av vapnen. Detta har även lett även till minskade investeringar vilket försvårar produktionen. Konkret nedrustning kan tydligt kopplas till dessa avtal.

Förbud har visat sig ha effekt även på länder som inte skriver under dem. Sedan förbudet mot antipersonella minor antogs i slutet av 90-talet har 51 miljoner minor nedrustats. Nyligen meddelade det sista amerikanska företaget som tillverkade klustervapen att de stoppar den verksamheten, trots att USA inte är part i klustervapenkonventionen.

Genom att vi riktat om kärnvapendebatten till att fokusera på dess humanitära konsekvenser har kärnvapenstaterna och deras allierade inte längre kunnat avfärda kraven på nedrustning. Genom att dessutom påvisa de kärnvapenfria staternas ansvar har en rörelse för att förbjuda kärnvapen växt. Ett förbud mot kärnvapen kan helt enkelt öppna för den nedrustning vi så innerligt behöver och bryta den utveckling vi ser idag.

 

ICAN Global Week of Action

Vi uppmärksammar och höjer temperaturen inför FN-förhandlingarna om ett kärnvapenförbud 27-31 mars.

Stöd förhandlingarna av ett förbud mot kärnvapen genom att:

  • Twittra Margot Wallström: Hej @margotwallstrom, jag vill att Sverige arbetar för ett starkt förbud mot kärnvapen under förhandlingarna 2017! #nuclearban
  • Mejla Sveriges FN-ambassadör: http://nuclearban.org
  • Stöd (IKFF/SLMK). Ju fler vi är desto starkare blir vår röst för ett förbud mot kärnvapen!

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, och Svenska Läkare mot kärnvapen är en del av ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) som samlar 440 organisationer i 100 länder.