Nordkorea och USA: Kärnvapenavskräckning fungerar inte

Av: Gunnar Westberg 

Kärnvapnen måste finnas kvar för att hindra kärnvapenkrig, säger kärnvapenmakterna.

Exemplet Nordkorea visar på motsatsen.

Den internationella föreningen av läkare mot kärnvapen har faktiskt en medlemsförening i Nordkorea. Den är naturligtvis inte en vanlig ideell förening utan en gren av utrikesdepartementets propagandaavdelning. Korean anti-nuke Peace Physicians, KANPP ger oss i alla fall en kontaktmöjlighet. Flera av oss har varit i landet och kolleger kommer till våra internationella möten. Vi kommer att möta två av dem vid vår konferens i York, England i september.

Nordkoreanerna brukar framhålla att deras land behöver kärnvapen för at hindra ett amerikanskt angrepp. Vi brukar däremot säga att om landet skaffar kärnvapen kommer det att angripas med kärnvapen.

Dessvärre förefaller det som om vi får rätt: Nordkoreas kärnvapen medför att USA nu hotar att anfalla landet, kanske med kärnvapen.

Kärnvapen påstås också ha förhindrat krig. Även här visar exemplet Nordkorea på motsatsen. Om Nordkorea inte hade kärnvapen skulle landet inte anfallas. Situationen är densamma som för Irak 2003: Det amerikanska påståendet att Irak hade kärnvapen blev en förevändning för anfallet.

Det enda sättet att förhindra kärnvapenkrig är att avskaffa alla kärnvapen. Den nyligen gjorda överenskommelsen som förbjuder all användning och alla hot om användning av atomvapen kan komma att minska risken för kärnvapenkrig och i längden leda till avskaffandet av dessa vapen.

Men vad bör man göra nu, när spänningen mellan USA och Nordkorea trissas upp av oansvariga politiker?

Den amerikanske kärnfysikern Sigfried Hecker, som förmodligen vet mer om Nordkoreas kärnvapen än någon annan amerikan, framhåller att det just nu inte är möjligt att förhandla om en lösning av situationen. USA bör i stället sända en delegation av erfarna diplomater till ett möte med en nordkoreansk delegation, i Pyongyang eller på annan plats. Diskussionerna skulle handla om att finna vägar för att förebygga missförstånd och klargöra att USA inte syftar till en regimförändring. Därefter kan man förbereda förhandlingar om själva kärnvapnen.

Är det möjligt för den amerikanska kongressen, och den amerikanska opinionen, att förmå president Trump att avstå från att hota med ett anfall mot Nordkorea? Kanske inte, men världens ledare, särskilt Sydkoreas och Kinas regeringar, bör anstränga sig för att få den amerikanska presidenten att lugna ner sig och bete sig som en ansvarsfull politiker.

Slutsatserna blir att kärnvapen kan framkalla krig, och att så länge kärnvapnen finns risken för kärnvapenkrig.