DINA PENSIONSPENGAR BIDRAR TILL UTVECKLINGEN AV KÄRNVAPEN

Kärnvapen är det mest destruktiva och inhumana vapen som någonsin skapats och det är det enda massförstörelsevapen som fortfarande inte är förbjudet. 2016 hade Första till fjärde AP-fonden investeringar värda cirka 5,5 miljarder kronor i bolag direkt kopplade till kärnvapnens modernisering, utveckling, produktion och underhåll. Investeringar som dessa möjliggör den fortsatta utvecklingen av kärnvapen.

Det är oacceptabelt att våra pensionspengar investeras i vapen som håller hela mänskligheten gisslan. Du och jag kan inte påverka hur våra pensionspengar placeras och därför måste AP-fonderna ta större ansvar och avveckla all finansiering till de företag som är direkt involverade i kärnvapenindustrin.

AP-fonderna investerar våra pensioner i en rad företag som bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter, miljöförstöring och klimatförändringar. Det handlar inte om enskilda misstag, utan om ett systemfel. Det behövs ett nytt regelverk. Vi kan inte längre vänta, mejla ansvariga politiker och kräv #schysstapensioner nu!
–> www.schysstapensioner.nu/ta-stallning
(OBS! Ny e-postaktion, så du som mejlat tidigare – gör det igen!)