VI HAR TRÖTTNAT PÅ VACKRA ORD, DAGS FÖR HANDLING

Vi håller med. Och vi tar den uppgiften på största allvar. Det räcker inte att hålla starka tal om helvetesvapen. Utan politisk handling som följd är det bara tomma ord. Vi har tappat tålamodet.

107 stater har uttryckt stöd för att påbörja förhandlingar om ett förbud mot kärnvapen. Organisationer som IKFF och Svenska Läkare mot Kärnvapen har varit med och drivit fram det trycket. Situationen är historisk! Men Sverige har inte tagit ställning.

Det är ofattbart att Sverige är tysta i frågan om världens mest destruktiva massförstörelsevapen borde förbjudas eller inte.

Frågan är enkel: vill regeringen förbjuda kärnvapen, ja eller nej?

Just nu möts staterna inom första utskottet i FN:s generalförsamling i New York. Där kommer det röstas om att starta förhandlingar om ett kärnvapenförbud 2017. Sverige måste alltså välja vilken knapp de ska trycka på. Och med den, vilken sida av historien regeringen ställer sig på.

#minnetkräverhandling

#goodbyenukes