På väg mot kärnvapenförbud!

Av: Andreas Tolf och Clara Levin

En stor majoritet av staterna vill starta förhandlingar om ett förbud mot kärnvapen 2017!

Idag avslutade arbetsgruppen för kärnvapennedrustning vid FN i Genève sitt sista sammanträde. En överväldigande majoritet av staterna i arbetsgruppen har uttryckt sin vilja att starta förhandlingar om ett kärnvapenförbud redan nästa år. Arbetsgruppen lyckades inte uppnå konsensus i sin rapport, men efter en omröstning kunde den antas med majoritet. Nu är det upp till staterna i generalförsamlingen i oktober att besluta om att starta förhandlingar om ett kärnvapenförbud och allt tyder på att ett sådant beslut kommer fattas.