Varning, Mr President! Dexametason kan framkalla psykos

När Donald Trump kortisonbehandlades för covid-19 hade han ”aldrig mått bättre”. En sådan känsla är en vanlig biverkning av kortison, och kan i höga doser leda till psykos. Ändå hade han den ”nukleära fotbollen”, med koderna för att utlösa en kärnvapenattack, med sig på sjukhuset.

Text: Gunnar Westberg, läkare och professor emeritus i medicin

Många som fått en hög dos av ett kortisonpreparat, t ex mot en allergisk reaktion, vet att man kan bli ”hög”, med en känsla av att man ”aldrig mått bättre”. Just vad President Trump beskriver.

Kortisonpreparat i hög dos kan framkalla allvarliga psykiatriska tillstånd, till och med psykoser med mani och paranoida symtom. Dessa effekter kan komma snabbt.

President Trump fick enligt rapporter i media behandling med dexametason, ett starkt kortisonpreparat.

USA:s president kan alltid, ensam och utan att någon har rätt att stoppa honom,  ”trycka på knappen” som i ett stort atomkrig utplånar en stor del av, eller kanske hela, mänskligheten. En allvarlig biverkan av kortison.

Ingen människa skall ha rätt eller möjlighet att med en knapptryckning utlösa ett kärnvapenkrig.