Blogg: Kan Sverige gå med i Nato och vara mot kärnvapen?

Debatten om svenskt medlemskap i Nato går het. En återkommande fråga är om Sveriges motstånd mot kärnvapen begränsas ifall att vi går med.

Nato är en militärallians som har valt att ge kärnvapen en central roll. Att vara emot kärnvapen är en stark del av den svenska identiteten. Frågan om ett svenskt medlemskap i Nato förtjänar därför en rejäl debatt som grundas i fakta och inte hastas förbi.

Nato har inga egna kärnvapen. Det har däremot medlemsländerna USA, Frankrike och Storbritannien. USA har dessutom ca 100 kärnvapen utplacerade på fem andra Natoländers territorium; Belgien, Italien, Nederländerna, Turkiet och Tyskland. USA har också en uttalad strategi att alla Natoländer kan komma att försvaras med kärnvapen, och Nato är villigt att vara först med att använda kärnvapen vid en konflikt.

Inför förhandlingarna av FN:s konvention om förbud mot kärnvapen skickade USA ut ett dokument där de krävde att Natos medlemsländer ställde sig utanför förhandlingarna. USA pressar Natostater att inte ansluta sig.

Läs mer om Nato, kärnvapen och nedrustningspolitik här.

Men Norge då?

Vi har läst flera exempel på hur bland andra socialdemokrater lyfter fram Norge som en stark röst för nedrustning trots att landet är med i Nato. Stämmer det?

Norge har spelat en aktiv roll i flera konventionella processer kring nedrustning, till exempel vad gäller landminor och klustervapen. Men när det kommer till kärnvapen är bilden mindre skimrande.

Norge har en policy mot införsel av kärnvapen på norskt territorium och en policy om att inte stationera kärnvapen i landet. Det senare gäller dock endast gäller i fredstid. Det finns inget formellt avtal gentemot Nato att inte stationera kärnvapen i Norge.

Här är det också viktigt att komma ihåg att Sverige inte har någon egen lagstiftning mot kärnvapen på vårt territorium.

Norges politik när det kommer till kärnvapen följer i stort övriga Natoländers – den är med andra ord inte progressiv eller drivande för nedrustning. Norge närvarade till exempel inte under förhandlingarna om ett förbud mot kärnvapen i FN 2017. Landet är med i den arbetsgrupp inom Nato som behandlar kärnvapnens roll och användning av kärnvapen. Läs mer här om Norge, Nato och kärnvapen.