Blogg: Regeringens arbete för nedrustning duger inte!

Idag är det FN:s internationella dag för totalt avskaffande av kärnvapen. Denna dag hade vi önskat inte skulle behövt finnas men har blivit viktigare än någonsin bara det senaste året. I dessa tider då kärnvapenhotet har ökat markant har Sverige istället för att ta avstånd från kärnvapen och stärka nedrustningsarbetet uttalat stöd för Natos kärnvapenhot och att så länge det finns kärnvapen ska Nato vara en kärnvapenallians.

För ett år sedan reste vi i Läkare mot Kärnvapen tillsammans med flera andra civilsamhällesorganisationer ett nio meter högt svampmoln på Mynttorget. Svampmolnets skugga över riksdagen blev en kuslig påminnelse om det dagliga hot som kärnvapnen utgör och hur urskillningslöst detta massförstörelsevapen skulle slå mot alla som befinner sig vid såväl riksdag, det kungliga slottet och i Gamla stans myllrande gränder.

Regeringens ointresse för att arbeta för en kärnvapenfri värld är övertydlig. Samtidigt som kärnvapenhotet eskalerar närmar sig Sverige Nato och ställer sig bakom Natos strategiska koncept utan reservationer. Om inte Sverige byter kurs kan det komma att innebära att Sverige deltar i planering inför och öva på att använda kärnvapen. Ett vapen som är utformat för massmord av civila.

På samma ointresserade vis vill varken regeringen eller en majoritet i riksdagen stifta en lag mot kärnvapen på svenskt territorium. Ambitionerna för att behålla Sverige kärnvapenfritt är så låga att de endast vågar uttala att kärnvapen inte får permanent placeras i Sverige i fredstid. Detta är långt från tillräckligt för att skydda svenska medborgare utan riskerar istället att göra Sverige till en måltavla. En otydligt uttalad policy är svår att följa över tid och regering och riksdag måste garantera sina väljare att ambitionerna att behålla Sverige fritt från kärnvapen också gäller över tid, även i tider av kris, krig och krigsfara.

Riksdagen måste göra allt i sin makt för att hålla Sveriges befolkning trygg, alla riksdagsledamöter har ansvar. Regeringen måste öka sina ambitioner och arbete för en kärnvapenfri värld. När kärnvapenhotet är som störst måste trycket på nedrustning öka.

Det finns en lösning och en väg framåt. Sverige kan som första steg delta som observatör på FN:s konvention om förbud mot kärnvapens andra statspartsmöte som äger rum i New York 27 november – 1 december. Det skulle visa att man fortfarande tar ansvar för nedrustningen och stödjer alla de processer som finns för nedrustning av kärnvapen. Det andra och självklara steget är att så småningom inse att det säkraste för oss alla är en värld där kärnvapen är förbjudna och eliminerade, genom att ansluta till det enda globala förbud mot kärnvapen som finns. Idag, på FN:s internationella dag för totalt avskaffande av kärnvapen vore en bra dag för regeringen att uttala sina nya och mer ambitiösa planer.