Nu startar förhandlingarna om ett kärnvapenförbud!

Av: Josefin Lind och Clara Levin

Vi är på väg att skriva historia! På måndag startar förhandlingarna om ett avtal som ska förbjuda kärnvapen. Detta är så stort att det är svårt att ta in och det är svårt att både förutsäga och förstå vad detta kommer att innebära. Vi i Svenska Läkare mot Kärnvapen är just nu på väg till New York för att delta i förhandlingarna.

Under veckan kommer staterna att diskutera vad själva avtalet ska och bör innehålla – vad de centrala delarna av förbudet ska omfatta. Stater kommer att utbyta idéer och förslag om hur förbudet bör se ut och hur förbudet kan relatera till humanitär rätt och redan existerande avtal kopplade till kärnvapen. Sedan, i juni och juli kommer själva avtalet att förhandlas fram. Vi vet inte riktigt vad vi kan förvänta oss och inte heller vad som komma skall. Dock är vi väl förberedda på att arbeta hårt för att detta avtal ska bli så starkt som möjligt och vi kommer göra allt vi kan för att påminna stater om att viktiga principer och delar måste in i avtalet.

Vi har förstått att det finns stater som är negativt inställda till civilsamhällets deltagande. Vi vet inte vad detta kommer att innebära och hur dessa stater kommer att agera när förhandlingarna sätter igång. Vi vet att andra mer positivt inställda stater kan och bör hänvisa till resolutionen L.41 Taking forward multilateral nuclear negotiations där det står klart och tydligt att civilsamhället ska vara en delaktig part i förhandlingarna. Utan civilsamhället hade vi inte varit där vi är idag, vi hade kanske inte haft diskussionen om kärnvapnens humanitära konsekvenser eller om ett förbud. Civilsamhället har, som i alla processer med att förbjuda vapen på grund av dess humanitära konsekvenser, varit centralt, med ICAN i spetsen. Vi är väldigt stolta att vara en viktig del av ICAN och att ha bidragit stort till att driva världen mot förhandlingarna om ett globalt förbud mot kärnvapen.

Först på måndag vet vi vilka stater som kommer att närvara på förhandlingarna. Vi har hört olika rykten om deltagande från stater och från stater som kommer bojkotta förhandlingarna, men vi kan inte veta säkert förens vi väl är på plats i rummet.  På det organisatoriska mötet var över 100 stater närvarande så vi hoppas att det inte blir färre nu under förhandlingarna. Vi kommer under veckan att hålla er uppdaterade om allt som händer.

Så idag står vi här, väntar på ett flyg som ska ta oss över Atlanten och till FN:s högkvarter och vi är spända av förväntan. Vi hörs under veckan!