Kärnvapenkrigets vinter – ”Fake News”?

”Kärnvapenkrigets vinter” har diskuterats sedan 1980-talet och flera stora studier har genomförts. Men ändå så menar kärnvapenlobbyn att det är ”fake news”. För första gången någonsin ska en oberoende granskning av kärnvapnens klimatmässiga konsekvenser göras på order av USA:s representanthus. Frågan är om granskningen kommer att få vara oberoende?

Text: Gunnar Westberg, läkare och professor emeritus i medicin

”Kärnvapenkrigets vinter” har diskuterats sedan 1980-talet. Ett kärnvapenkrig mellan USA och Ryssland (Sovjetunionen), med användning av en stor del av arsenalen, skulle innebära att de flesta städer i bägge länderna skulle brinna. Sot från eldstormarna skulle föras upp i stratosfären och sedan cirkla runt jorden och förmörka solen. Detta skulle medföra en djup global temperatursänkning under många år, Kärnvapenkrigets vinter. De flesta som överlevt själva kriget skulle omkomma i svält och umbäranden, även i ”segrarens” land, liksom i en stor del av världen.

Carl Sagan, en känd karismatisk vetenskapsman, blev den som för allmänheten förklarade kärnvapenkrigets vinter. Han var egentligen inte klimatforskare utan astronom. Dessvärre påstod Sagan inför Irakkriget 1991 att de oljekällor som förväntades brinna i detta krig skulle påverka klimatet globalt. Så blev inte fallet, bränderna var för få och hade för stora mellanrum. Sotet nådde inte stratosfären. Sagan hade allvarligt förhastat sig. Detta bidrog till att många förnekade kärnvapenkrigets klimateffekter. ”Nuclear winter is mostly a hoax” kan man läsa på flera ställen på nätet.

Under de senaste 20 åren har flera studier gjorda av olika grupper vetenskapsmän visat att även med dagens minskade kärnvapenarsenaler skulle en flerårig ”vinter” med global svält bli resultatet av ett kärnvapenkrig mellan USA och Ryssland. Man har också visat att även ett ”litet” kärnvapenkrig, t ex mellan Indien och Pakistan, med användning av mindre än en procent av världens kärnvapen, skulle påverka klimatet globalt i flera år, med minskad solinstrålning och sänkt temperatur. En svältkatastrof för hela världen skulle bli följden och drabba en miljard människor, eller fler. Det är antalet brinnande städer, inte ett överskott av kärnvapen, som avgör om klimatpåverkan uppkommer. Även en svensk grupp under ledning av Gunilla Svensson, professor i meteorologi i Stockholm, bekräftar resultaten trots att man använder delvis andra metoder.

Kärnvapnens vänner i USA – jag är osäker beträffande andra kärnvapenländer – förnekar dessa resultat. I ett stort antal artiklar framhåller man att studierna på detta område innehåller flera osäkra faktorer. Det är naturligtvis sant. Man har dock inte presenterat några alternativa beräkningar där man använt andra teorier eller ingångsvärden och kunnat göra sannolikt att de kritiserade studierna gett felaktiga resultat. Det är uppenbart att både militärer och försvarspolitiker har mycket svårt att acceptera att ett kärnvapenkrig skulle drabba hela världen och ”segraren” också skulle svälta ihjäl. Ibland låtsas man som om ett kärnvapenkrig skulle kunna vinnas.

Nu har emellertid USA:s representanthus begärt en oberoende utredning av frågan. Frank v. Hippel, en veteran bland vetenskapsmännen som arbetat med kärnvapnens klimateffekter, har lyckats påverka sina politiska kontakter. Denna studie skall göras av National Academy of Science. Resultatet skall framläggas senast 1 juli 2022.

Vi får se om USA:s kärnvapenlobby låter sig påverkas av en oberoende utredning och drar slutsatsen: Kärnvapenkrig är självmord.

 

Referens om klimatpåverkan av kärnvapenkrig: https://fas.org/pir-pubs/risk-nuclear-winter/

Vill man ha material och lämpliga bilder kan man gå till denna länk och låna med angivande av källan:  http://people.envsci.rutgers.edu/robock/