Nuclear sharing: Turkiet

Troligtvis placerades det ut kärnvapen i Tur­kiet redan under 1950­-talet i samband med att Turkiet blev medlem i Nato. Uppskattningsvis handlar det om ungefär 50 stycken kärnvapen på militärbasen Incirlik. Turkiet skiljer sig en del från övriga värdstater då ansvaret över de utplacerade kärnvapnen aldrig kommer lämnas över till turkisk militär. Läs vår intervju med Derman Boztok från Turkiet!

Derman Boztok är läkare och specialist i socialmedicin. Han är en av grundarna, samt ordförande av IPPNW Turkiet och aktiv medlem i det turkiska läkarförbundet. Han har tidigare arbetat på Hälsoministeriet i Turkiet och som konsult på FN:s befolkningsfond, UNFPA, för att ge vård till syriska flyktingar i Turkiet. 

KÄNNER DET TURKISKA FOLKET TILL ATT KÄRNVAPEN ÄR UTPLACERADE I TURKIET?

Under årens lopp har människor i Turkiet blivit alltmer medvetna om USA:s och Natos kärnvapen som är stationerade i landet. Informationen kommer huvudsakligen från internationella nyheter och internationell litteratur. Progressiva politiska partier, medlemmar i demokratiska organisationer, kolumnister, intellektuella och parlamentariker har också informerat allmänheten om dessa vapen och om det hot de utgör mot den nationella och regionala säkerheten.

Hur går debatten i parlamentet?

Progressiva parlamentariker har ställt frågor i parlamentet om kärnvapen i Turkiet, men regeringen väljer att inte svara med hänvisning till den nationella säkerheten. Konservativa företrädare håller i allmänhet tyst om frågan.

Hur är öppenheten kring värdskapet?

Trots den oro och de krav på information som framförts finns det ingen insyn i frågan.

Hur arbetar du och din organisation för att lyfta fram den här frågan?

IPPNW Turkiet nämner tydligt hotet från USA:s och Natos kärnvapen som är stationerade på basen Incirlik, vid varje aktivitet (minnesdagar för Hiroshima och Tjernobyl, pressmeddelanden etc.). Vi menar att kärnvapnen gör Turkiet till måltavla och hotar våra grannländer och säkerheten i regionen.

Vad krävs för att få kärnvapen borttagna från turkiskt territorium?

Det krävs fortsatta och mer kraftfulla påtryckningar från allmänheten för att påverka politiska partier och regeringar.

Vad tror du skulle hända med Turkiets säkerhet om kärnvapnen togs bort?

Turkiets säkerhet skulle definitivt bli bättre och garanteras om kärnvapen avlägsnades.

Skulle Turkiets ställning inom Nato förändras om kärnvapnen avlägsnades?

Ett avlägsnande av USA:s och Natos kärnvapen skulle inte innebära någon betydande förändring av Turkiets ställning i Nato. Men vårt mål är att avlägsna själva Nato och ersätta det med en säkerhetsorganisation under FN:s ledning och inom ramen för principerna om fred, demokrati och internationell rätt.