Blogg: 2022 – Ett intensivt och utmanande år

2022, året då kärnvapenhotet åter blev aktuellt. ”Var försiktig med vad du önskar dig – det kan bli verklighet.” Ett vist råd, som vi som önskat att fler skulle förstå att världen måste befrias från detta existentiella hot haft anledning att begrunda detta år, när vår kunskap efterfrågats som aldrig förr. För inte hade vi väl trott att detta skulle ske på grund av krig i Europa och hot om kärnvapenanvändning.

2022 var också året då Sverige förändrade sin hållning till Nato och där också kärnvapen. Sveriges Natoansökan har bland annat medfört att Sverige backat från uttalanden om att kärnvapen inte under några omständigheter får användas igen, då detta inte går i linje med Natos avskräckningsdoktrin som Sverige numera står bakom. Sveriges röst för nedrustning har tystnat.

Drivkraften är vår övertygelse om att det sättet att undvika att kärnvapen används är att förebygga. Det är även slutsatsen i vår rapport ”Förebygga är enda medicinen” som gavs ut i början av detta år för att synliggöra kärnvapens humanitära konsekvenser. Den blev tyvärr högaktuell när Ryssland bara några veckor senare invaderade Ukraina och hotade med kärnvapen. Plötsligt visade medier, politiker och allmänhet ett yrvaket intresse. Efterfrågan på vårt obehagliga budskap märks genom det stora genomslag vi fått under året. Som exempel fullkomligt exploderade besöken på vår utbildningssajt Lär om kärnvapen som totalt blev över 850 000 i år!

Vi har gjort ett stort fotarbete med att föra ut våra analyser och synpunkter till beslutsfattare för att driva på för ett modigare och mer aktivt arbete för kärnvapennedrustning. Viktigt på vägen mot en kärnvapenfri värld är att skifta normer och öka stigmat kring kärnvapen. Kärnvapeninnehav ska inte ge stolthet eller vinst utan skam.

Pressen för nedrustning kommer från många håll, däribland finansiering. För ett par år sedan ledde vårt arbete med att granska AP-fondernas finansiering av kärnvapenbolag till att flera av fonderna upphörde med sina investeringar. Under året har vi återigen kritiserat den Tredje AP-fonden, AP3, den sista pensionsfonden som fortfarande har innehav i kärnvapenbolag. I början av året sålde AP3 av majoriteten av sitt innehav i kärnvapenbolag, men har fortfarande kvar innehav i Northrop Grumman och Honeywell International.

När kärnvapenhotet åter är aktuellt så är det flera farliga myter som riskerar att förminska risken och sänka tröskeln för kärnvapen, dessa myter, bland annat, måste vi avliva:

  • Det finns ett kärnvapenparaply att gå in under som skyddar mot eller med kärnvapen
  • Små taktiska kärnvapen är inte så farliga
  • Det går att bygga en beredskap att ta hand om effekterna efter kärnvapenattack

Året har minst sagt varit intensivt. Medan mycket som inträffat i år har varit oroande och nedslående har vi många anledningar att vara nöjda med vårt arbete. Flera farliga myter som riskerar att förminska risken med kärnvapen består dock. Kommande år önskar vi att exponera och avliva dessa. Det vi inte önskar är att verkligheten ska avliva myterna.

Tack för ditt stöd under året och gott nytt år!