Blogg: Hur vi satte stopp för ryska kärnvapentest

Samma dag som jag blev anställd på Svenska Läkare mot Kärnvapen, den 19 augusti 1991, genomfördes en kupp mot Sovjetunionens ledare Gorbatjov. Det var början till slutet för Sovjetunionen.

Av: Klas Lundius

En av mina första uppgifter var att ingå i en delegation till Moskva för att besöka vår sovjetiska systerförening i slutet av 1991, tillsammans med representanter för flera andra IPPNW-föreningar. Vi träffades på IPPNW:s kontor, inrymt i ett gårdshus till den medicinska vetenskapsakademin i centrala Moskva, för att diskutera vad vi skulle kunna göra om Sovjetunionen skulle upplösas. Vem skulle ansvara för kärnvapnen?

Besök i den ryska Duman

Vi besökte den ryska Duman. Vår medlem Gunnar Westberg höll ett anförande. Det visade sig att nästan 10% av dumamedlemmarna var läkare och det var här beslut om ryska kärnvapen skulle kunna komma att fattas om unionen upplöstes. Frågan hade legat på den sovjetiska administrationen, och nu stod det klart att det fanns en skrämmande okunnighet om kärnvapen och deras medicinska konsekvenser bland dem som kanske skulle bli nya beslutsfattare.

Det beslöts direkt att vi skulle ta fram ett häfte på ryska att dela ut i parlamenten i de fyra nya kärnvapenstaterna som skulle uppstå om unionen upplöstes, Ryssland, Belarus, Ukraina och Kazakstan. Mellan jul och nyår 1991 gick Sovjetunionen så i graven. Nu bestämdes att faktahäftet skulle delas ut vid en rundresa med besök hos ministrar och parlamentariker i länderna under våren 1992, med IPPNW:s grundare Bernard Lown i spetsen.

Declassified Atom

När Sovjetunionen upplöstes började människor kräva öppenhet och information om det som varit. Under våren 1992 öppnades många arkiv och en rysk journalist i vårt nätverk lyckades gräva fram en mängd tidigare hemligt material. Det innehöll information och kartor över alla provsprängningar som gjorts i Sovjetunionen, och avslöjade att de inte bara hade skett på de officiella testplatserna. Varken i Sovjetunionen eller övriga världen var det känt hur illa det var ställt med de områden och människor som utsatts för effekterna av testning eller tillverkning av kärnvapen. På Moskvakontoret samlade vi allt material och sammanställde det till en bokserie, Declassified Atom, som spreds i Ryssland för att informera allmänhet och politiker.

Reklamtid i rysk TV

Mot sommaren dök det upp en möjlighet att köpa reklamtid i rysk TV. Vi tog tillfället i akt att även på detta sätt propagera för kärnvapenprovstopp och tog fram korta reklamklipp som sändes i populära TV-program. I klippen frågade en patient sin läkare om hotet från kärnvapen, varpå läkaren skrev ut ett recept med texten ”avskaffa alla kärnvapen” som sedan stämplades med den ryska runda stämpeln.

Protester mot Rysslands kärnvapenprovsprängningar vid en båtexpedition till testplatsen Novaja Semlja.

Under hösten ordnade vi en internationell konferens i Arkhangelsk, dit kärnvapentestområdet Novaja Semlja tillhörde, som sägs ha påverkat Ryssland till ett fortsatt stopp för kärnvapenprovsprängningar. Under konferensen togs det fram ett slutdokument mot kärnvapentester, och delar av det kom att användas i Rysslands beslut om att inte genomföra nya tester. Ryssland har sedan dess aldrig provsprängt.

 

Denna text publicerades för första gången i Läkare mot Kärnvapen 164, augusti/september 2021.