DAGS FÖR SOCIALDEMOKRATERNA ATT LEVERERA

En hög svansföring i retoriken vinner inga poäng i praktiken.

107 stater har uttryckt stöd för att påbörja förhandlingar om ett förbud mot kärnvapen. Civilsamhällesorganisationer över hela världen har kämpat i åratal för att ett förbud ska bli verklighet. Det är historiskt! Men trots Sveriges historia av engagemang för nedrustning, och Socialdemokraternas åtaganden, har regeringen inte tagit ställning.

Det är ofattbart att Sverige är tysta i frågan om världens mest destruktiva massförstörelsevapen borde förbjudas eller inte.

Det räcker inte att skriva en mening på sin hemsida. Utan konkret politisk handling betyder det ingenting. Vi har tappat tålamodet.

Frågan är enkel: vill regeringen förbjuda kärnvapen, ja eller nej?

Just nu möts staterna inom första utskottet i FN:s generalförsamling i New York. Där kommer det röstas om att starta förhandlingar om ett kärnvapenförbud 2017. Sverige måste alltså välja vilken knapp de ska trycka på. Och med den, vilken sida av historien regeringen ställer sig på.

#minnetkräverhandling
#goodbyenukes