Pressmeddelande: AVTAL SOM FÖRBJUDER KÄRNVAPEN TAR FORM

Igår eftermiddag presenterade ordföranden för förhandlingarna om ett kärnvapenförbud, ambassadör Elayne Whyte från Costa Rica, ett förslag till ett avtal som förbjuder kärnvapen och leder till dess eliminering inför det internationella samfundet i Genève. Detta avtal bygger på de förhandlingar som över 130 stater deltog vid på FN:s högkvarter i New York i mars tidigare i år.

Den 15 juni träffas staterna åter i New York för att fortsätta förhandlingarna och ambassadör Whyte har som målsättning att avtalet ska ligga klart när förhandlingarna avslutas den 7 juli.

– Svenska Läkare mot Kärnvapen har arbetat för ett globalt förbud mot kärnvapen alltsedan vi startade vår förening för över 35 år sedan. Vi välkomnar detta utkast till avtal och ser texten som en bra grund för fortsatta förhandlingar. Vi hoppas att staterna kommer fram till ett starkt avtal som kan utgöra en reell påtryckning mot kärnvapenstaterna att nedrusta, säger Josefin Lind, generalsekreterare för Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Vi förväntar oss att det kommer att bli tuffa förhandlingar över vissa av avtalets delar och vi kommer att både på plats och hemma göra allt vi kan för att se till att staterna tar sitt ansvar för detta avtal som så länge har behövts.

– De humanitära katastroferna i Hiroshima och Nagasaki samt det mänskliga lidandet till följd av de över 2000 provsprängningar som har utförts världen över, har visat oss vilka katastrofala följder för människor och miljön kärnvapen har. Avtalet tar tydligt tar avstamp i konsekvenserna av dessa massförstörelsevapen och sätter därmed människors hälsa och säkerhet främst. Detta är en seger för alla som sedan 1945 har arbetat för det humanitära perspektivet av kärnvapenanvändning, säger Andreas Tolf, ordförande för Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Nu när utkastet på detta avtal finns tillgängligt, hoppas vi att kärnvapenstater och deras allierade på ett produktivt sätt kommer engagera sig i diskussionerna och därmed sätta en slutpunkt för över 70 år av skräck under kärnvapenhotet.