Fler stater ansluter sig till kärnvapenförbudet

Ytterligare fem stater har signerat och två stater har ratificerat FN:s kärnvapenförbud. En dag efter att Rysslands president Vladimir Putin återigen hotat om att använda kärnvapen ser vi ett tydligt motstånd mot kärnvapenhotet.

Detta är bevis på att det finns en växande global konsensus om att kärnvapenhot är oacceptabla och att arbetet vi gör för att stigmatisera och förbjuda kärnvapen är effektivt.

Igår anordnades en ceremoni på FN i New York, under högnivå veckan av FN:s generalförsamling och sju stater deltog. Kärnvapenförbudets växande medlemskap återspeglar det internationella samfundets djupare oro över det existentiella hot som kärnvapen utgör mot mänskligheten. I juni på förbudets första statspartsmöte uttryckte statsparterna: ”Vi kommer inte att vila förrän den sista staten har anslutit sig till fördraget [och] den sista stridsspetsen har demonterats.”

Ratificerat:
Demokratiska republiken Kongo
Dominikanska republiken

Signerat:
Barbados
Burkina Faso
Ekvatorialguinea
Haiti
Sierra Leone

Sammanlagt har 91 stater signerat och 68 stater ratificerat kärnvapenförbudet. Läs mer på International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICANs, hemsida.