Kärnvapenkrig i vår tid?

Ett kärnvapenkrig kan starta av misstag!

Allt mer kontrolleras av AI och människan plockas bort från viktiga kontrollfunktioner. Men teknik krånglar och vi har inte råd med misstag.

Världen har vid flera tillfällen varit nära ett kärnvapenkrig på grund av tekniska fel och missar!

Se minidokumentären med Beatrice Fihn och Max Tegmark.