Ny rapport sätter AP-fonder I hall of fame!

Idag släpper ICAN och den nederländska organisationen Pax rapporten Don’t bank on the bomb. Rapporten analyserar bankers och andra finansiella aktörers investeringar i företag som är kopplade till kärnvapenproduktion.

I år gläds vi över att ICAN och Pax har placerat AP-fonderna 1, 2 och 4 in i rapportens ”Hall of fame”! Dessa AP-fonder har avslutat sina investeringar i företag som är involverade i kärnvapenproduktion. Beslutet har de fattat med hänvisning till att kärnvapenstaternas uppgraderingar inte är i linje med icke-spridningsavtalet som ju uppmanar till nedrustning. Rätt och klokt, tycker vi!

Svenska Läkare mot Kärnvapen har varit drivande i arbetet för att AP-fonderna ska ta bort alla investeringar i kärnvapenföretag.

Läs rapporten här.