Debatt: Sverige står utanför

I 75 år har vi levt under kärnvapenhotet, och i 75 år har människor världen över kämpat för att frias från detta hot, genom total eliminering av kärnvapen. I dag, den 26 september, på FN:s internationella dag för avskaffandet av kärnvapnen, kan vi dock konstatera att kärnvapenstaterna inte visar några tecken på att verka för en värld utan kärnvapen.

 

2017 öppnade FN:s konvention om förbud mot kärnvapen för stater att ansluta sig. Men Sverige har hittills valt att stå utanför. Detta är första gången som Sverige inte går med i ett nedrustningsavtal och innebär en helomvändning i traditionell svensk nedrustningspolitik. Den starka röst för en kärnvapenfri värld som Sverige tidigare utgjorde tystnar alltmer.

Vi skriver i Karlskoga Tidning-Kuriren tillsammans med Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet. Debattartikeln har också publicerats i Norran samt Norrtelje Tidning.