Pressmeddelande: Putin höjer beredskap för kärnvapen – Läkare mot Kärnvapen varnar för konsekvenserna

På söndagen nåddes omvärlden av beskedet att Rysslands president Vladimir Putin har beordrat att höja beredskapen för en del av sina kärnvapenarsenaler. Han hänvisar till det höga tonläget från Nato-länders ledare samt de sanktioner som väst har satt in. Läs vårt pressmeddelande här!

På söndagen nåddes omvärlden av beskedet att Rysslands president Vladimir Putin har beordrat att höja beredskapen för en del av sina kärnvapenarsenaler. Han hänvisar till det höga tonläget från Nato-länders ledare samt de sanktioner som väst har satt in.

– Det är ett oerhört farligt läge som indikerar att Putin är beredd att gå långt för att förhindra omvärldens inblandning i Rysslands invasion av Ukraina. Det är svårt att se hur Putin skulle kunna använda kärnvapen i konflikten utan att Ryssland självt drabbas av katastrofala konsekvenser. Läkarkåren mot kärnvapen har i fyrtio varnat för konsekvenserna om kärnvapen kommer till användning och det var delvis vårt budskap som ledde till Gorbatjovs arbete för avspänning och nedrustning. Nu måste omvärlden försöka förmå Putin att komma till samma insikt, säger Vendela Englund Burnett, specialistläkare i Allmänmedicin och ordförande i Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Tröskeln att använda kärnvapen är förhoppningsvis fortsatt hög, men Putin har nu flera gånger indikerat att han är redo att använda kärnvapen om omvärlden inte agerar som han önskar och hoten måste tas på allvar.

– Detta visar att dagens nedrustningsregim inte är tillräcklig för att möta de beteenden som kärnvapenstaterna har. För bara någon månad sedan gick de permanenta staterna i säkerhetsrådet; Frankrike, Kina, Storbritannien, Ryssland och USA ut i ett gemensamt uttalande där de sa att kärnvapenkrig aldrig kan vinnas och aldrig får utkämpas. Vi ser idag att det inte betyder någonting för Putin och att kärnvapenstaterna tillåts att hota om att använda kärnvapen måste få ett slut, säger Josefin Lind, generalsekreterare för Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Det finns inget som heter ett begränsat kärnvapenkrig. Ingen får förledas att tro att ett taktiskt slagfältsvapen kan användas utan förödande konsekvenser. Även de minsta vapnen är de facto massförstörelsevapen med kapacitet att döda tusentals människor. Vid en kärnvapenexplosion kan den intensiva hettan få kroppar att helt förångas. Tryckvågen färdas mil och sliter sönder byggnader och infrastruktur. Kärnvapen producerar stora mängder radioaktiv strålning som dödar omedelbart, men även lång tid efteråt genom strålsjuka och cancer. Långt efter en kärnvapenexplosion kommer radioaktivt nedfall att spridas både i området runt explosionen och, beroende på väder och vind, även långt bort från explosionsplatsen. Brinnande städer får även sotpartiklar att lägga sig i stratosfären vilka blockerar både solljus och regn, med långtgående konsekvenser för det globala jordbruket. Kärnvapen känner inga landsgränser och Putin försätter inte bara sina grannländer utan även den egna befolkningen i stor risk.

– Skulle Putin använda kärnvapen finns det inget vi som läkare kan göra. Det är omöjligt för sjukvården att hantera de humanitära konsekvenserna vid en kärnvapenexplosion. Ingen stad har tillräckligt med läkare och vårdplatser för hundratusentals skadade. Jag som läkare skulle knappt kunna rädda en enda, om jag ens överlevde själv. Det enda vi kan göra är att arbeta förebyggande för att det aldrig får hända, genom total nedrustning av kärnvapen, säger Vendela Englund Burnett, specialistläkare i Allmänmedicin och ordförande i Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Kontakt:

Vendela Englund Burnett, specialistläkare i allmänmedicin och ordförande Svenska Läkare mot Kärnvapen, 070-582 92 70, englund@slmk.org

Josefin Lind, generalsekreterare Svenska Läkare mot Kärnvapen, 073-803 05 07,

Josefin.lind@slmk.org

Om Svenska Läkare mot Kärnvapen

Svenska Läkare mot Kärnvapen arbetar preventivt för att avskaffa kärnvapen innan de används igen, genom att informera om kärnvapens humanitära konsekvenser. Föreningen har tilldelats två Nobels fredspris, 1985 tillsammans med IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War), och 2017 tillsammans med ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons). Svenska Läkare mot Kärnvapen grundades 1981 och har ca 2 500 läkare och läkarstudenter som medlemmar. Läs mer på www.slmk.org.