NPT skjuts upp igen

Icke-spridningsavtalets översynskonferens skjuts upp igen meddelar den tilltänkta ordföranden för konferensen, ambassadör Gustavo Zlauvinen. Nya preliminära datum för konferensen är 1-26 augusti 2022.

Den tionde översynskonferensen av icke-spridningsavtalet, NPT, har skjutits upp igen. Översynen var först planerad att äga rum i maj 2020, men på grund av pandemin har konferensen skjutits upp flera gånger. Bara några dagar innan konferensen var planerad att starta, den 4 januari 2022, meddelade den tilltänkta ordföranden ambassadör Gustavo Zlauvinen att konferensen flyttas fram igen på grund utav det rådande smittläget.

De fem kärnvapenstaterna i NPT, USA, Ryssland, Frankrike, Kina och Storbritannien, gjorde den 3 januari ett gemensamt uttalande där de uttrycker att de ”förblir engagerade” i sina skyldigheter inom NPT, inklusive artikel VI om nedrustning. I det gemensamma uttalandet bekräftar de också att ett kärnvapenkrig aldrig kan vinnas och får aldrig utkämpas.

Verkligheten ser dock annorlunda ut och kärnvapenstaternas ovilja att följa NPT är den absolut största utmaningen som avtalet står inför. De fem kärnvapenstaterna upprustar, moderniserar och utvecklar nya kärnvapen, istället för att nedrusta.