Kallelse till årsmöte 2022

Välkommen på föreningens årsmöte 22 januari 2022! Här finner du all information du behöver till årsmötet. Klockan 15.00 bjuder vi in till en öppen föreläsning med överstelöjtnant och professor Tormod Heier om vad som händer i norsk nedrustningspolitik vad säger Nato och hur kan Sverige påverka? Se länk nedan.

Den 22 januari 2022 kl. 14.00 är det dags för föreningens årsmöte! Kallelsen till mötet publicerades första gången på hemsidan den 12 november 2021, samt i medlemstidningen Läkare mot Kärnvapen 165 som skickades ut till alla medlemmar i början av december.

Mötet kommer att ske digitalt.

Anmälan till meit.krakau@slmk.org senast 21 januari 2022 kl. 12.00.

För frågor, kontakta info@slmk.org

Dokument

Stadgar

Årsredovisning 2020-2021 inkl. revisionsberättelse

Verksamhetsberättelse 2020-2021

Valberedningens förslag 2022

Motioner

Stadgeändring – andra läsningen

Motion inkommen 20 december om att ansluta SLMK till kampanjen Kärnvapenförbud. Nu!: Motion till årsmöte SLMK januari 2022

Se även Upprop Kärnvapenförbud. NU! med underskrifter

 

Öppen föreläsning kl. 15.00

I samband med årsmötet bjuder vi in till en öppen föreläsning med överstelöjtnant och professor Tormod Heier om vad som händer i norsk nedrustningspolitik, vad säger Nato och hur kan Sverige påverka? Ingen föranmälan krävs, följ länken nedan.

Tid: kl. 15.00-16.00

Plats: Zoom – https://us02web.zoom.us/j/83033527101 

 

Varmt välkomna!