PRESS: Läkare mot Kärnvapen i Oslo för Nobels fredspris

Idag tilldelas International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN, Nobels fredspris för sina insatser att lyfta fram de humanitära konsekvenserna av en kärnvapendetonation och för den banbrytande FN-konvention om ett förbud mot kärnvapen som antogs den 7 juli i år. Svenska Läkare mot Kärnvapen är en del av och driver ICAN i Sverige.

ICAN startades 2007 av den internationella läkarrörelsen mot kärnvapen, IPPNW, som vi i Läkare mot Kärnvapen är den svenska sektionen av. Vi sitter även i ICAN:s internationella styrelse och driver ICAN-arbetet i Sverige.

– Detta fredspris går till alla människor som kämpat under så många år för en kärnvapenfri värld. Det går till alla de som har överlevt atombomberna över Japan 1945 och till alla som fallit offer för kärnvapnens katastrofala humanitära konsekvenser. Det är en seger för oss alla, säger Andreas Tolf, ordförande för Svenska Läkare mot Kärnvapen

ICAN har under 10 års tid arbetat för att förändra diskursen kring kärnvapen och har aktivt arbetat för att få till stånd förhandlingar om ett förbud mot kärnvapen. Kärnvapen har länge setts som omoraliska, nu anses de snart vara olagliga uttryckte Setsuko Thurlow, atombombsöverlevare från Hiroshima, när förbudet antogs med en överväldigande majoritet i FN:s högkvarter i somras. Setsuko Thurlow kommer tillsammans med Beatrice Fihn, internationell chef för ICAN, att ta emot fredspriset å ICAN:s vägnar idag i Oslo.

– Det är en viktig markering att årets nobelpris går till ICAN och arbetet för eliminering av kärnvapen. Idag är hotet från kärnvapnen minst lika stort som under kalla kriget och FN- konventionen mot kärnvapen är ett viktigt verktyg för vårt fortsatta arbete med att driva nedrustningen framåt och fokusera på mänsklig säkerhet, säger Josefin Lind, generalsekreterare för Svenska Läkare mot Kärnvapen och representant i ICAN:s styrgrupp.

Svenska Läkare mot Kärnvapen befinner sig nu i Oslo på Nobelfestligheterna. Kontakta gärna oss för intervjuer eller frågor.