Pressmeddelande: När antalet stridsberedda kärnvapen ökar sätts människoliv på spel

När USA:s och Rysslands presidenter möts vid ett toppmöte på onsdag står bland annat kärnvapen på agendan. Samtidigt visar en färsk rapport att antalet stridsberedda kärnvapen nu ökar för första gången sedan Kalla kriget. Det är en oroväckande trend som sätter hela mänskligheten i fara, och något som presidenterna måste adressera när de möts.

Sedan 2020 har antalet operativa kärnvapen, det vill säga de kärnvapen som är till för att användas, ökat med 105 stridsspetsar, enligt en ny rapport från SIPRI. Ryssland och USA, som har världens två överlägset största kärnvapenarsenaler, står för den största delen av ökningen med ca 50 kärnvapen vardera.

Kärnvapen får en allt viktigare roll i kärnvapenstaternas militära strategier och de spenderar mer än någonsin på att modernisera och utveckla sina arsenaler. Under 2020 la de 72,6 miljarder dollar på sina kärnvapen, visar en färsk rapport från ICAN. USA spenderade förra året 37,4 miljarder dollar och Ryssland 8 miljarder dollar.

– Detta är en oroväckande utveckling som kan leda till en ny, okontrollerad kapprustning och ökar risken för att kärnvapen faktiskt används. Det krävs bara ett enda misstag, och misstag kan ske så mycket enklare än vi vill tro. Vi får inte glömma bort att miljoner människoliv och ett enormt lidande står på spel. Läkarkåren skulle tvingas stå nästintill maktlös och bevittna en humanitär katastrof, för ingen kapacitet finns att hantera en kärnvapendetonation eller ett kärnvapenkrig, säger Åsa Lindström, akutläkare och ordförande för Svenska Läkare mot Kärnvapen.

På onsdag möts presidenterna Joe Biden och Vladimir Putin vid ett toppmöte i Genève och kärnvapen kommer att vara en av samtalspunkterna.

– Vid ett toppmöte 1985 sa presidenterna Gorbachev och Reagan i ett gemensamt uttalande att ”Ett kärnvapenkrig kan inte vinnas och får aldrig utkämpas”. Mot bakgrund av den utveckling vi ser måste Biden och Putin nu återbekräfta detta uttalande. Men även övriga världen bör agera. Nu finns en FN-konvention som förbjuder kärnvapen, som Sverige och andra länder snarast bör ansluta sig till för att öka pressen på USA, Ryssland och de övriga kärnvapenstaterna att bryta denna trend, säger Josefin Lind, generalsekreterare Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Kontakt

Josefin Lind, generalsekreterare Svenska Läkare mot Kärnvapen, 073-803 05 07,
josefin.lind@slmk.org

Michaela de Verdier, ansvarig press och organisationsutveckling, 076-017 38 69, michaela.deverdier@slmk.org

Svenska Läkare mot Kärnvapen verkar för att kärnvapen ska förbjudas och avskaffas genom att informera om kärnvapens medicinska konsekvenser. Föreningen hartagit emot två Nobels fredspris, 1985 tillsammans med den internationella läkarrörelsen mot kärnvapen (IPPNW) och 2017 tillsammans med International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN). Föreningen grundades 1981 och har idag ca 2500 läkare och läkarstudenter som medlemmar. Läs mer på www.slmk.org.