Pressmeddelande: 40 år efter ubåtskrisen finns kärnvapenhotet ännu i Sveriges närhet

När en kärnvapenbestyckad sovjetisk ubåt gick på grund i Blekinge för 40 år sedan kröp kalla krigets kärnvapenhot nära inpå och väckte oro bland svenska folket. Men kärnvapenhotet är lika närvarande idag. Ännu finns kärnvapen i Sveriges närområde – regelbundet cirkulerar ryska kärnvapenubåtar i Östersjön, amerikanska kärnvapen finns utplacerade i Nato-länder som Tyskland, och de finns i ryska Kaliningrad intill Östersjön. Det är en riskfylld närvaro just intill våra gränser som skulle kunna få ödesdigra konsekvenser.

– Hotet från kärnvapen är minst lika närvarande idag som när ubåten gick på grund för 40 år sedan. Många upplever kärnvapenhotet som något som hör till historien, men i själva verket finns kärnvapen än idag i vår omedelbara närhet. Som ubåtskrisen på 80-talet visar kan oförutsedda händelser ske. En olycka eller ett misstag med kärnvapen inblandade skulle få fruktansvärda konsekvenser, säger Åsa Lindström, akutläkare och ordförande Svenska Läkare mot Kärnvapen.

När världens kärnvapenstater fortsätter att upprusta och modernisera sina kärnvapen, de undlåter sig att respektera nedrustningsavtal och dialog saknas ökar spänningarna dem emellan. En kärnvapenkatastrof leder till enorma humanitära konsekvenser med hundratusentals döda och skadade. Även länder längre bort drabbas av deras konsekvenser, när de orsakar klimatförändringar som kan leda till missväxt, matbrist och svält.

Kärnvapenhotet kan inte bemötas med mer vapen utan fredliga och diplomatiska lösningar måste till. Folkrätten som reglerar krigföring måste också stärkas och här ser vi att Sverige bör spela en mycket tydligare roll. I januari i år trädde FN:s kärnvapenförbud i kraft, det första internationellt avtal att helt förbjuda kärnvapen. Sverige har till dags dato inte gått med.

– Att ett land som Sverige, med lång tradition av att verka för nedrustning, inte signerar och ratificerar FN:s konvention om förbud mot kärnvapen riskerar att underminera det folkrättsliga system som vi har byggt internationell fred och säkerhet på. 80-talets ubåtskris är inte bara en historisk händelse utan påminner oss om att hotet från kärnvapen även finns i vår närhet idag, säger Josefin Lind, generalsekreterare Svenska Läkare mot Kärnvapen.

 

Kontakt

Åsa Lindström, akutläkare och ordförande Svenska Läkare mot Kärnvapen, 073-663 11 40,
asa.lindstrom@slmk.org

Josefin Lind, generalsekreterare Svenska Läkare mot Kärnvapen, 073-803 05 07,
josefin.lind@slmk.org

Michaela de Verdier, presskontakt, 076-017 38 69, michaela.deverdier@slmk.org

 

Om Svenska Läkare mot Kärnvapen

Svenska Läkare mot Kärnvapen arbetar preventivt för att avskaffa kärnvapen innan de används igen, genom att informera om kärnvapens medicinska och humanitära konsekvenser. Vi har tilldelats två Nobels fredspris, 1985 tillsammans med IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War), och 2017 tillsammans med ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons). Föreningen grundades 1981 och har idag ca 2 500 läkare och läkarstudenter som medlemmar. Läs mer på www.slmk.org.