Kallelse: Årsmöte för lokalföreningen i Stockholm 19/10

Välkommen på årsmöte för SLMK:s lokalförening i Stockholm, måndag den 19 oktober kl. 18.00. Mötet hålls digitalt, via Zoom. Alla föreningsmedlemmar i Stockholmsområdet är välkomna att delta. Anmäl ditt deltagande till meit.krakau@slmk.org.