Pressmeddelande: Nya riksdagen möts av ett nio meter högt kärnvapenmoln

Den 26 september tillträder den nya riksdagen – samma dag är det FN:s dag för totalt avskaffande av kärnvapen. De nyvalda riksdagsledamöterna kommer att mötas av ett nio meter högt svampmoln – en påminnelse från fem fredsorganisationer om det akuta behovet av att arbeta för kärnvapennedrustning.

Den 25-26 september uppförs det uppblåsbara svampmolnet Amnesia Atómica, ett verk av konstnären Pedro Reyes, intill riksdagen på Mynttorget i Stockholm. Syftet är att påminna de nya riksdagsledamöterna om deras ansvar för att agera för kärnvapennedrustning. Senast igår kom nya kärnvapenhot från Ryssland, vilket ökar risken för att kärnvapen faktiskt används och spär på ett redan känsligt säkerhetsläge.

– I oroliga tider behövs beslutsfattare som dämpar spänningarna och står stadigt för kärnvapennedrustning. Våra riksdagsledamöter kan bidra till det. Kärnvapenhotet är ett av de allvarligaste hoten mot mänskligheten, ändå går utvecklingen åt fel håll. Med Amnesia Atómica vill vi belysa den kollektiva glömska av riskerna som många, inklusive våra beslutsfattare, befinner sig i och uppmana till handling, säger Vendela Englund Burnett, Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Samtidigt som kärnvapenhotet eskalerar närmar sig Sverige kärnvapenalliansen Nato. I samband med Sveriges ansökan valde regeringen att utan reservationer ställa sig bakom Natos strategiska koncept, vilket innebär att Sverige kan komma att delta i planering av och övningar inför att använda kärnvapen.

– Skulle Nato besluta om en kärnvapenattack blir Sverige medskyldigt till en humanitär katastrof som inget land och ingen sjukvård kan hantera. Därför uppmanar vi våra riksdagsledamöter att ta ansvar för nedrustningen genom att ansluta Sverige till FN:s kärnvapenförbud. Det skulle säkerställa att Sverige aldrig blir inblandat i kärnvapenrelaterade aktiviteter och öka pressen på kärnvapenstaterna att nedrusta, säger Vendela Englund Burnett, Svenska Läkare mot Kärnvapen.

FN:s konvention om förbud mot kärnvapen är det enda avtal som förbjuder kärnvapen och alla kärnvapenrelaterade aktiviteter. Forskare vid Harvard har konstaterat att det saknas juridiska hinder mot att Sverige ratificerar konventionen, oavsett om vi går med i Nato eller inte. Avtalet trädde i kraft 2021 och samlar hittills en tredjedel av världens länder.

INFORMATION 
Tid och plats: Den 25-26 september på Mynttorget i Stockholm

Ur programmet:

Söndag 25/9
Kl 08-10 (ca): Svampmolnet Amnesia Atómica uppförs på Mynttorget
Kl 14-16: Tal av representanter för Svenska Läkare mot Kärnvapen, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF), Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Svenska FN-förbundet, Kristna Fredsrörelsen, med flera.

Måndag 26/9
Kl 11-12 och 16-17: Tal av representanter från arrangörerna, med flera.
Kl 13 och framåt (ca): Konstnären Pedro Reyes är på Mynttorget för att berätta om Amnesia Atómica.

Presskontakt:
Vendela Englund Burnett, ordförande Svenska Läkare mot Kärnvapen och specialist i allmänmedicin, 070-582 92 70, vendela.englund@slmk.org

Michaela de Verdier, presskontakt Svenska Läkare mot Kärnvapen, 076-017 38 69, michaela.deverdier@slmk.org

Arrangörer: 

Svenska Läkare mot Kärnvapen, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF), Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Svenska FN-förbundet och Kristna Fredsrörelsen. Alla är partnerorganisationer till ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, som tilldelades Nobels fredspris år 2017.

Om Amnesia Atómica:

Amnesia Atómica är en uppblåsbar skulptur av den mexikanske konstnären Pedro Reyes och har tidigare visats på Times Square i New York. Verket är en del av ZERO NUKES och skapades för att uppmärksamma den kollektiva glömskan om kärnvapenhotet och hur världens ledare misslyckats med att hantera det globala hotet.

Även Pedro Reyes verk ”Stockpile” kommer att finnas på Mynttorget. Det kollaborativa verket består av hundratals missilformade ballonger som delas ut till förbipasserande, och representerar de över 12 000 kärnvapen som finns i kärnvapenstaternas arsenaler.