Bokrelease: Förnuft, känsla och kärnvapen 24/1

Inbjudan till en digital bokrelease av Emma Rosengrens bok Förnuft, känsla och kärnvapen den 24 januari kl. 18.00 på Zoom. Medverkar gör även Annika Söder, tidigare kabinettsekreterare åt utrikesminister Margot Wallström, och Aryo Makko, professor i historia vid Stockholms universitet.

Välkommen på bokrelease för Emma Rosengrens bok Förnuft, känsla och kärnvapen – Svensk nedrustningspolitik ur ett feministiskt perspektiv.

Sveriges nedrustningspolitik är full av motsättningar och konflikter. Emma Rosengren, doktor i internationella relationer vid Stockholms universitet, har på uppdrag av Svenska Läkare mot Kärnvapen skrivit en populärvetenskaplig version av sin avhandling om den svenska kärnvapendebatten och den tidiga svenska nedrustningspolitikens framväxt utifrån feministisk teori. Hur hänger konstruktionen av genus, nation och sexualitet ihop med policy om nedrustning? Och hur har mänskliga kroppar och känslor bidragit till att skapa mening om både identitet och nedrustningspolitik?

Varmt välkomna på en digital bokrelease och samtal med författaren Emma Rosengren, doktor i internationella relationer vid Stockholms universitet, Annika Söder, tidigare kabinettsekreterare åt utrikesminister Margot Wallström, och Aryo Makko, professor i historia vid Stockholms universitet och föreståndare för Hans Blix centrum för de internationella relationernas historia. Moderator är Josefin Lind, generalsekreterare Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Tid: 24 januari 2022, kl. 18.00

Plats: Zoom – https://us02web.zoom.us/j/87002553607 och Facebook

 

Boken kostar 152 kr inkl porto. Vill du köpa den? Skicka ett mail till info@slmk.org med namn och adress så postar vi ett exemplar till dig.

Pressmeddelande: Ny bok: Förnuft eller känsla den svenska kärnvapendebatten

Boken är en omarbetning av Emma Rosengrens avhandling Gendering Nuclear Disarmament från 2020, skriven på uppdrag av Svenska Läkare mot Kärnvapen. Boken är framtagen med medel från FBA:s stöd till civilsamhället för fred och säkerhet, läs mer på www.fba.se/stod. Författaren Emma Rosengren ansvarar för innehållet.