Webbinarium: Stockholmsinitiativet för nedrustning – vad innebär det?

Välkomna på ett digitalt samtal mellan Sveriges nedrustningsambassadör Ann-Sofie Nilsson och Läkare mot Kärnvapens generalsekreterare Josefin Lind om Stockholmsinitiativet för nedrustning. Vad innebär egentligen initiativet och hur ska vi nå resultat?

I juni 2019 bjöd Sveriges regering in 15 länder till ett ministermöte om kärnvapennedrustning för att skapa politiskt tryck i nedrustningsfrågan och befästa engagemang inför den kommande översynskonferensen av icke-spridningsfördraget 2020.

Mötet utvecklades till det så kallade Stockholmsinitiativet som sedan dess deklarerat 22 punkter för ”breddat engagemang och konkreta steg för nedrustning”. Men vad innebär egentligen de konkreta stegen och hur ska vi nå resultat?

Välkomna på ett digitalt samtal mellan Sveriges nedrustningsambassadör Ann-Sofie Nilsson och Läkare mot Kärnvapens generalsekreterare Josefin Lind.

Tid: Torsdag 15 april kl. 12-00-12.45
Plats: Zoom. Länk skickas ut i god tid innan mötet.
Anmälan: https://forms.gle/VNX21x3qaqLk86n77

Kontakt: Clara Gullman Levin, clara.levin@slmk.org