Press: En majoritet vill ha en policy som förbjuder kärnvapen i Sverige

Regeringens position stöds av knappt en femtedel av svenskarna och majoriteten vill ha en policy som förbjuder kärnvapen i Sverige. Det visar en ny opinionsundersökning som Novus har gjort på uppdrag av Svenska Läkare mot Kärnvapen.

En opinionsundersökning som Novus har gjort på uppdrag av Svenska Läkare mot Kärnvapen visar att en majoritet av svenskarna (66%) tycker att kärnvapen inte ska kunna placeras i Sverige och att det bör skrivas en policy som utesluter detta. Stödet för regeringens linje, att inte skriva en policy och stöd för att kärnvapen bör kunna placeras i Sverige är samtidigt lågt (18%), lika lågt som de som svarat att de inte vet vad de tycker.

– Det är dags att regering och riksdag börjar lyssna på sina medborgare. En riksdagshållning mot kärnvapen räcker inte. Opinionsundersökningen visar att den svenska positionen idag, att inte skriva någon policy eller lagstifta för att hindra att kärnvapen kan komma att placeras i Sverige inte har stöd hos svenska folket, säger Vendela Englund Burnett, ordförande i Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Undersökningen visar även att det finns en låg kunskap hos folket om dessa komplexa frågor. Det i sig är en viktig signal till regering och riksdag om att det behövs mer transparens, debatt och information, samtidigt som det statliga stödet till civilsamhället som jobbar med de här frågorna dras in. Även transparensen för Natos medlemsländer är generellt sett låg och i ingen av de Natoländer där amerikanska kärnvapen stationernas idag har det funnits debatt eller folklig förankring för detta.

– Resultaten bekräftar och stärker vårt budskap om att vi inte ska ha något med kärnvapen att göra i ett kommande Natomedlemskap. Särskilt utmärkande är att väljarna till S+V+MP+C håller detta som synnerligen viktigt. Vi förväntar oss att dessa partier följer sina väljare och kräver ökad tydlighet och skriftliga försäkringar från regeringen, säger Josefin Lind, generalsekreterare för Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Svenska Läkare mot Kärnvapen kommer att delta på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen och finns tillgängliga för frågor både innan och under konferensen. Läs vårt underlag om opinionsundersökningen här: En majoritet vill ha en policy som förbjuder kärnvapen i Sverige

KONTAKT

Josefin Lind
Generalsekreterare, Svenska Läkare mot Kärnvapen
josefin.lind@slmk.org
073 – 803 05 07

Om Svenska Läkare mot Kärnvapen 

Svenska Läkare mot Kärnvapen är en ideell förening som arbetar preventivt för att kärnvapen ska avskaffas genom att sprida kunskap om kärnvapnens medicinska effekter. Vi har 2500 läkare och medicinstudenter som medlemmar.