Pressmeddelande: Kärnvapenbestyckade ubåtar till Sydkorea ökar risk för konfrontation

I dessa tider då kärnvapenhotet aldrig varit allvarligare, kommer amerikanska kärnvapenbestyckade ubåtar besöka Sydkorea för att möta kärnvapenhotet från Nordkorea. Detta ökar risken för kärnvapenanvändning och ökar spänningarna mellan staterna och denna redan farliga situation riskerar nu att eskalera.

– Vi befinner oss i ett redan farligt läge. Risken att kärnvapen kommer till användning är ännu större än tidigare. Om kärnvapen används skulle en omedelbar humanitär katastrof uppstå, som ingen stat, ingen organisation och ingen läkarkår i världen kan hantera, säger Vendela Englund Burnett ordförande i Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Nordkorea står helt utan nedrustnings- eller kontrollavtal och förpliktelser vilket gör möjligheten för omvärlden att agera oerhört liten. Att Sydkorea väljer att förlita sig ännu mer på amerikansk kärnvapenavskräckning ökar snarare risken och de utgör en måltavla för Nordkoreas kärnvapen. Allt detta blir del av en farlig utveckling som ökar risken för att kärnvapen kommer till användning, såväl av misstag som genom en beräknad handling.

Även ett mindre kärnvapenkrig skulle få globala konsekvenser. Det räcker med att en liten del av dagens kärnvapen avfyras för att det ska orsaka klimatförändringar med stora risker för jordens befolkning och djurliv. Efter den oerhört farliga situation vi ser idag måste vi utveckla och förstärka det internationella samarbetet och stärka arbetet för total avveckling av kärnvapen och alla massförstörelsevapen.

– Vi ser nu en oerhört riskabel situation såväl på Koreahalvön som i Europa och världen behöver genast agera för att säkerställa att vi inte hamnar i dessa situationer igen. Med kärnvapen kvar i världen finns alltid risken att de kommer till användning, med oöverblickbara konsekvenser till följd, säger Vendela Englund Burnett, ordförande för Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Kontakt

Vendela Englund Burnett, ordförande Svenska Läkare mot Kärnvapen och specialist i allmänmedicin. 070-582 92 70, vendela.englund@slmk.org

Josefin Lind, generalsekreterare Svenska Läkare mot Kärnvapen, 073-803 05 07,
josefin.lind@slmk.org

Om oss

Svenska Läkare mot Kärnvapen arbetar preventivt för att avskaffa kärnvapen innan de används igen, genom att informera om kärnvapens medicinska konsekvenser. Föreningen har tilldelats två Nobels fredspris, 1985 tillsammans med IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War), och 2017 tillsammans med ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), som en av medlemmarna i ICAN:s globala styrgrupp. SLMK har idag ca 2500 läkare och läkarstudenter som medlemmar. Läs mer på www.slmk.org