Webinar: Förnuft, känsla och kärnvapen

Här är inspelningen av vår digitala bokrelease och samtal med författaren Emma Rosengren, doktor i internationella relationer vid Stockholms universitet, Annika Söder, tidigare kabinettsekreterare åt utrikesminister Margot Wallström, och Aryo Makko, professor i historia vid Stockholms universitet och föreståndare för Hans Blix centrum för de internationella relationernas historia. Moderator är Josefin Lind, generalsekreterare Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Emma Rosengrens bok Förnuft, känsla och kärnvapen – Svensk nedrustningspolitik ur ett feministiskt perspektiv. Sveriges nedrustningspolitik är full av motsättningar och konflikter. Emma Rosengren, doktor i internationella relationer vid Stockholms universitet, har på uppdrag av Svenska Läkare mot Kärnvapen skrivit en populärvetenskaplig version av sin avhandling om den svenska kärnvapendebatten och den tidiga svenska nedrustningspolitikens framväxt utifrån feministisk teori. Hur hänger konstruktionen av genus, nation och sexualitet ihop med policy om nedrustning? Och hur har mänskliga kroppar och känslor bidragit till att skapa mening om både identitet och nedrustningspolitik?